CZ/EN

Správci subsítí

Správci subsítí mají na starosti připojení k síti na úrovni subsítě útvaru a pomoc při řešení problému s výpočetní technikou na daném útvaru. Starají se o registraci počítačových zařízení do počítačové sítě fakulty. Správce subsítě jmenuje vedoucí útvaru.

jméno a příjmení
(e-mail)
útvarfunkcetelefonmístnost (budova)
Ing. Martin Barták, Ph.D. (12116, 12116)
(Martin.Bartak (zavináč) fs.cvut.cz)
12116
12116
správce subsítě / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní(22 435) 2486
doc. Ing. Václav Vacek, CSc. (12102)
(Vaclav.Vacek (zavináč) fs.cvut.cz)
12102informační manažer / ústav fyziky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav fyziky / Fakulta strojní
(22 435) 2741
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (12110, 51904)
(Jan.Chysky (zavináč) cvut.cz)
12110
51904
vedoucí / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
vedoucí / odbor prorektora pro rozvoj / Rektorát ČVUT
prorektor pro rozvoj / České vysoké učení technické v Praze
člen vedení / České vysoké učení technické v Praze
člen kolégia / České vysoké učení technické v Praze
člen grémia / České vysoké učení technické v Praze
člen grémia / Fakulta strojní
člen vědecké rady / Fakulta strojní
předseda knihovní rady / Ústřední knihovna
člen knihovní rady / Ústřední knihovna
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
(22 435) 9996
(22 435) 3470
(22 435) 2469
Ing. Petr Žemlička (12138)
(Petr.Zemlicka (zavináč) fs.cvut.cz)
12138informační manažer / ústav řízení a ekonomiky podniku / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav řízení a ekonomiky podniku / Fakulta strojní
(22 435) 7621
Josef Zima (12932)
(Josef.Zima (zavináč) fs.cvut.cz)
12932správce subsítě / oddělení ekonomické / Fakulta strojní(22 435) 2600
Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D. (12110)
(Hlavac (zavináč) fs.cvut.cz)
12110informační manažer / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní
(22 435) 2562
(22 435) 2980
Ing. Miloš Lain, Ph.D. (12116)
(Milos.Lain (zavináč) fs.cvut.cz)
12116informační manažer / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní
(22 435) 2586
Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D. (12105)
(Pavel.Steinbauer (zavináč) fs.cvut.cz)
12105správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní420246003711
(22 435) 7568
Ing. Martin Dostál, Ph.D. (12118)
(Martin.Dostal (zavináč) fs.cvut.cz)
12118správce subsítě / ústav procesní a zpracovatelské techniky / Fakulta strojní(22 435) 8489
Ing. Pavel Zácha, Ph.D. (12115, 12921, 32104, 81312)
(Pavel.Zacha (zavináč) fs.cvut.cz)
12115
12921
32104
81312
vedoucí / oddělení IS vědy a výzkumu / Výpočetní a informační centrum
člen kolégia / Výpočetní a informační centrum
informační manažer / ústav energetiky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav energetiky / Fakulta strojní
(22 435) 9809
Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D. (12101)
(Tomas.Bodnar (zavináč) fs.cvut.cz)
12101správce subsítě / ústav technické matematiky / Fakulta strojní420224922337
(22 435) 7548
Ing. Jan Zavřel, Ph.D. (12105)
(Jan.Zavrel (zavináč) fs.cvut.cz)
12105informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
(22 435) 7572
Ing. Jiří Čáp, Ph.D. (12110)
(Jiri.Cap (zavináč) fs.cvut.cz)
12110správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní(22 435) 2585
Ing. Karel Doubrava, Ph.D. (12105)
(Karel.Doubrava (zavináč) fs.cvut.cz)
12105informační manažer / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
(22 435) 2525
Ing. Pavel Novák, Ph.D. (12134)
(P.Novak (zavináč) fs.cvut.cz)
12134zástupce vedoucího / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní
informační manažer / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav technologie obrábění, projektování a metrologie / Fakulta strojní
(22 435) 2609
(22 435) 2611
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. (12201)
(Bohumil.Mares (zavináč) fs.cvut.cz)
12201vedoucí / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní
člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní
člen ekonomické komise AS / Fakulta strojní
informační manažer / centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel / Fakulta strojní
420246003700
(22 435) 2502
Ing. Tomáš Čenský, Ph.D. (12122)
(Tomas.Censky (zavináč) fs.cvut.cz)
12122správce subsítě / ústav letadlové techniky / Fakulta strojní(22 435) 9752
(22 435) 7416
Ing. Miroslav Ondráček, Ph.D. (12135, 37250)
(Miroslav.Ondracek (zavináč) fs.cvut.cz)
12135
37250
správce subsítě / ústav výrobních strojů a zařízení / Fakulta strojní420605205902
420221990902
Ing. Jaroslav Jirásek (13136)
(J.Jirasek (zavináč) fs.cvut.cz)
13136správce subsítě / ústav výrobních strojů a zařízení / Fakulta strojní(22 435) 9193
Ing. František Starý (12113)
(Frantisek.Stary (zavináč) fs.cvut.cz)
12113správce subsítě / ústav konstruování a částí strojů / Fakulta strojní(22 435) 2415
Ing. Michal Pakosta, Ph.D. (12133)
(Michal.Pakosta (zavináč) fs.cvut.cz)
12133informační manažer / ústav strojírenské technologie / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav strojírenské technologie / Fakulta strojní
(22 435) 2625
Ing. Pavol Vitkovič, Ph.D. ()informační manažer / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / Fakulta strojní
(22 435) 2576
Bc. Vojtěch Bukovanský (12112)
(Vojtech.Bukovansky (zavináč) fs.cvut.cz)
12112informační manažer / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav mechaniky tekutin a termodynamiky / Fakulta strojní
(22 435) 2893
Pavel Sachr (12132)
(Pavel.Sachr (zavináč) fs.cvut.cz)
12132správce subsítě / ústav materiálového inženýrství / Fakulta strojní(22 435) 7529