[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Centrum leteckého a kosmického výzkumu

CZ   / EN  

O nás

Nabídka spolupráce pro firmy a výzkumné a vzdělávací instituce. Více informací zde.

Centrum mezinárodní excelence zabývající se jedinečným problémově orientovaných interdisciplinárním výzkumem v oblasti letectví a kosmických věd.

Centrum leteckého a kosmického výzkumu, založené v roce 2016, sdružuje aktivity, dlouholeté zkušenosti a pokročilou infrastrukturu v oblasti leteckého a kosmického výzkumu na Fakultě strojní (FS) na ČVUT v Praze. Pracovníci zapojení do činnosti centra jsou uznávanými odborníky v oblasti kontinua mechaniky, leteckého výzkumu a počítačových simulací, aktivně spolupracují s ústavy Fakulty strojní ČVUT včetně Centra pokročilé letecké techniky (CAAT), Ústavu matematiky, Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Ústavu leteckého inženýrství a dalších ústavů, udržují bohatou a dlouhodobou spolupráci s předními externími výzkumnými institucemi. Toto zajišťuje maximální soustředění odborných znalostí a schopností v oblasti letectví a souvisejících oborů v České republice.

 

 

 

Vybavení centra:

  • Centrum využívá špičkové vybavení a jedinečnou infrastrukturu, která bude umístěna ve třech lokalitách - ČVUT Praha 6 - Dejvice, VZLÚ Praha 9 - Letňany a Letiště Hradec Králové.

  • Dynamometrická zkušebna turbovrtulových motorů v Praze 9 – Letňanech je jednou z nejmodernějších laboratoří pro výzkum a testování úplného turbovrtulového motoru bez vrtulového systému a reduktoru na stacionárním stanovišti v České republice. S výkonem do 2000 kW umožňuje sledovat a snímat nejen vibrační charakteristiky jednotlivých částí úplného motoru, ale také charakteristiky všech provozních parametrů motoru (např. teplotu a tlak, výkon, spotřebu, hluk apod.) pro výzkum a zkoušení turbovrtulových motorů. Více informací zde.

  • Experimentální zkušebna jádra leteckých motorů umístěná v Praze 9 – Letňanech je určena pro výzkum dějů probíhající ve spalovací komoře turbovrtulového motoru a jejich vliv na dynamické charakteristiky motorů. Sofistikované HW a SW vybavení laboratoře umožňuje sledovat a snímat vibrační charakteristiky jednotlivých částí redukovaného motoru (bez hnací vrtule a reduktoru otáček). Více informací zde

  • PROP1 a PROP2 laboratoře pro výzkum a testování úplného turbovrtulového motoru včetně vrtulového systému a reduktoru na stacionárním stanovišti jsou umístěny v areálu letiště Hradec Králové. HW a SW vybavení zkušeben umožňuje sledování a snímání vibračních charakteristik jednotlivých částí úplného motoru (včetně hnací vrtule). Laboratoře jsou vybaveny sofistikovaným vrtulovým systémem a stacionárním redukčním zařízením, HW a SW vybavení zkušeben umožňuje sledování a snímání vibračních charakteristik jednotlivých částí celého motoru (včetně hnacího vrtule). Více informací zde.

  • Experimentální letecká laboratoř (letadlo) pro pozorování a porozumění chování letadlové techniky v reálném provozu. Tato tzv. létající laboratoř umožňuje monitorovat vliv měněných okrajových podmínek systému na provozní parametry letadla a experimentálně ověřovat zjištění a poznatky vyplývající ze simulačních výpočtů. Více informací  zde

  • Centrum leteckého a kosmického výzkumu dále využívá další sofistikované testovací a měřicí přístroje pro statické i dynamické testování mechanických vlastností materiálů, drony, zařízení pro měření napjatostního zatížení konstrukcí, aparaturu pro nedestruktivní zjišťování dynamických charakteristik tvarově komplikovaných struktur.