[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav letadlové techniky

CZ   / EN  

Ústav

Výzkumná základna aerokosmické techniky

Ústav letadlové techniky byl založen roku 1976 a navazuje na takřka stoletou tradici výuky předmětů s leteckou tematikou na ČVUT. Podílí se na výuce v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu. Ve stěžejním výukovém programu Letectví a kosmonautika jsou zastoupeny oblasti: letadla a bezpilotní systémy, letadlové motory a kosmická technika.

Profil absolventa

Absolventi získají znalosti v základních teoretických a inženýrských disciplínách letadlové a kosmické techniky, jakými jsou např. aerodynamika, mechanika letu, základy kosmonautiky, teorie motorů, pevnost a životnost leteckých konstrukcí, letecké materiály, letecké a kosmické konstrukce, pohon letadel, technologie výroby letadel, spolehlivost letadlové techniky, přístrojové a palubní systémy, navigace a řízení letu, letecký provoz a údržba letadlové techniky a další.

Praktické zkušenosti

Praktickými výsledky posledních let jsou například letouny (ZM-02, Typhoon, Skyleader 100, celokompozitový dmychadlový UL-39 první a druhé generace a aktuálně STOL Cruiser) realizované od fáze návrhu a vývoje, přes výrobu a pevnostní zkoušky po certifikaci. Zkušenosti lze získávat i v rámci projektově orientované výuky a spoluprací ve studentských týmech (například CTU AeroLab).