[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12122/Logo_CVUT_ULT-zkratka_solid.png]
CZ   / EN  

Ústav letadlové techniky

Zaměření ústavu

Ústav letadlové techniky byl založen roku 1974 a navazuje na takřka stoletou tradici výuky předmětů s leteckou tematikou na ČVUT. Podílí se na výuce v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu. Stěžejním studijním programem je "N0716A270010 Letectví a Kosmonautika" v navazujícím magisterském studiu. Je rozdělen na tři specializace:

  1. Letadla a bezpilotní systémy - zaměření na teoretické a experimentální metody navrhování letadel a bezpilotních prostředků (draků i systémů) a způsoby zajišťování jejich provozu.  
  2. Letadlové motory - zaměření na teoretické a experimentální metody navrhování motorů letadel a kosmických prostředků a způsoby zajišťování jejich provozu.  
  3. Kosmická technika - zaměření na teoretické a experimentální metody navrhování kosmických systémů a družic, způsoby zajišťování jejich provozu a na přípravu a realizaci kosmických misí. 
     

Profil absolventa

Absolventi získají znalosti v základních teoretických a inženýrských disciplínách letadlové a kosmické techniky, jakými jsou např. aerodynamika nízkých a vysokých rychlostí, mechanika letu, základy kosmonautiky, teorie motorů, pevnost a životnost leteckých konstrukcí, letecké materiály, letecké a kosmické konstrukce, pohon letadel, technologie výroby letadel, spolehlivost letadlové techniky, přístrojové a palubní systémy, navigace a řízení letu, letecký provoz a údržba letadlové techniky a další.

Možnosti uplatnění po studiu

Např. technické a technicko-manažerské pozice ve společnostech vyrábějících letadla a jejich komponenty (AERO Vodochody AEROSPACE a.s., Aircraft industries a.s., LA Composite, s.r.o., Latecoere Czech Republic Ltd.), letadlové systémy (Honeywell, spol. s r.o), v aerokosmickém výzkumu (Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.), ale i v oblasti špičkového výzkumu dopravní techniky (DOOSAN BOBCAT EMEA s.r.o., Škoda Auto a.s.). Nebo ve společnostech zabývajících se vývojem a výrobou leteckých motorů (GE Aviation s.r.o., Honeywell, spol. s r.o., PBS Velká Bíteš, a. s.) nebo jejich opravami a údržbou (LOM PRAHA s.p.) a také ve společnostech zabývajících se kosmickým výzkumem, vývojem komponent kosmické techniky i zpracováním družicových dat (Evropská Kosmická Agentura ESA, S.A.B. Aerospace s.r.o., Thales Alenia Space, Spacemanic s.r.o., Stratosyst s.r.o., SpaceKnow Inc.) a další.

Praktické zkušenosti při studiu?

Získávání praktických zkušeností (nad rámec běžné teoretické výuky) považujeme za mimořádně důležité. Studenti se mohou zapojit například do projektů realizovaných na ústavu, z posledních let jsou to například letouny (ZM-02, Typhoon, Skyleader 100, celokompozitový dmychadlový UL-39 první a druhé generace a aktuálně STOL Cruiser) realizované od fáze návrhu a vývoje, přes výrobu a pevnostní zkoušky po certifikaci.
A věděli jste, že jsme společně s našimi studenty spolupracovali na projektu české mise k Měsíci Lvice2 ?
Zkušenosti lze ale získávat i v rámci projektově orientované výuky a zapojením ve studentských týmech. Ty u nás působí rovnou dva a nám se líbí i to, že vám umožní s námi spolupracovat už od bakalářského studia: