[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12122/Logo_CVUT_ULT-zkratka_solid.png]
CZ   / EN  

Lidé

Svatomír Slavík

doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.

svatomir.slavik (zavináč) cvut.cz

člen vědecké rady / Fakulta strojní

(22 435) 7227

místnost: B-107, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • MSM 212200008  
  Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýství – Slavík, S. (1999-2004)

Článek v periodiku

2020

 • Propeller Selection by Means of Pareto-Optimal Sets Applied to Flight Performance – Slavík, S. - Klesa, J., - Brabec, J., Aerospace. 2020, 7(3), ISSN 2226-4310.

2016

 • DESIGN FOR ACTIVE FLUTTER SUPPRESION AND MODEL VERIFICATION – Kratochvíl, A. - Svoboda, F. - Sommer, T., - Slavík, S., TRANS MOTAUTO WORLD. 2016, 2016(4), 7-10. ISSN 2367-8399.

2011

 • The influence of structural damping on flutter characteristics of a small sport aircraft – Zejda, M. - Slavík, S., - Kratochvíl, A., Czech Aerospace. 2011, 2011(1/2011), 16-20. ISSN 1211-877X.

2010

 • Investigation into a Possible Cause of the UFM-13 Lambada Aircraft Aftbody Damage due to Flutter – Slavík, S. - Weigel, K., - Konvalinka, M., Czech Aerospace. 2010, 2010(1), 35-38. ISSN 1211-877X.

2008

 • Flutter Calculation Model with Isolated Modal Characteristics of Control Surfaces for Small Sport Airplanes – Slavík, S. - Weigel, K., Czech Aerospace. 2008, 2008(2), 44-49. ISSN 1211-877X.
 • Determination of Structure Generalized Masses Based on Frequency Tests with Added Masses – Slavík, S. - Weigel, K., Czech Aerospace. 2008, 2008(3), 42-46. ISSN 1211-877X.

2007

 • Industrial Measurements of Frequency Characteristics of Small Sport Aircraft – Weigel, K. - Kostroun, T., - Slavík, S., Letecký zpravodaj. 2007, 2007(3), 40-42. ISSN 1211-877X.

2004

 • Preliminary Determination of Propeller Aerodynamic characteristics for Small Aeroplanes – Slavík, S., Acta Polytechnica. 2004, 44(2), 103-108. ISSN 1210-2709.

2002

 • Vývoj zařízení pro frekvenční zkoušky malých sportovních letounů – Slavík, S. - Tvrdík, V., Letecký zpravodaj. 2002, 5(3), 59-61. ISSN 1211-877X.
 • Measurement and Evaluation of the Acceleration Fatigue in the Category of Small Planes – Marczi, T. - Růžička, M. - Maléř, Z., - Slavík, S., Letecký zpravodaj. 2002, 5(3), 10-17. ISSN 1211-877X.

2001

 • Transformace hybnostního modelu křídla na výpočet aerodynamických charakteristik vrtule – Slavík, S., Letecký zpravodaj. 2001, 4(1), 6-11. ISSN 1211-877X.

1999

 • Aplikace hybnostního modelu elementárních křídel na výpočet rozložení vztlaku na křídle – Slavík, S., Letecký zpravodaj. 1999, 2(3), 11-18. ISSN 1211-877X.

Stať ve sborníku

2019

 • Propeller Selection by Means of Pareto Optimal Sets Applied to Flight Performance – Slavík, S. - Klesa, J., In: MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. p. 1-8. vol. 304. ISSN 2261-236X.
 • The Pilot Influence on the Flutter Velocity of the Lightweight Plane – Sommer, T. - Steinbauer, P. - Slavík, S. - Vilímek, M., - Kratochvíl, A., In: MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. vol. 304. ISSN 2261-236X.

2018

 • Influence of the pilot on the modal parameters of the control system lightweight aircraft – Sommer, T. - Steinbauer, P. - Vilímek, M. - Slavík, S., - Kratochvíl, A., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 109-110. ISBN 978-80-261-0819-1.

2017

 • Flutter analysis of 28m wingspan sailplane – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 59-60. ISBN 978-80-261-0748-4.

2016

 • DESIGN FOR ACTIVE FLUTTER SUPPRESION AND MODEL VERIFICATION – Kratochvíl, A. - Svoboda, F. - Sommer, T., - Slavík, S., In: international Scientific Congress Innovations in Engineering 2016 -Proceedings. Sofia: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2016. pp. 47-50. ISSN 1310-3946.

2014

 • FLUTTEROVÁ ANALÝZA SPORTOVNÍCH LETADEL – Kratochvíl, A. - Slavík, S., - Sommer, T., In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. pp. 3040-3049. ISBN 978-80-87952-07-8.

2006

 • The Ground Vibration Test Stand for Small Sport Aircraft – Weigel, K. - Kostroun, T., - Slavík, S., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. ISBN 80-86059-44-8.

2004

 • Verification of the Facility for Frequency Tests of Small Aeroplanes – Weigel, K. - Slavík, S., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004. ISBN 80-86059-41-3.

2003

 • Correlation Investigation between the Operational Load Factor and Structure Load of UL Airplane for the Purpose of Structure Fatigue Prediction – Marczi, T. - Růžička, M. - Maléř, Z., - Slavík, S., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. ISBN 80-01-02708-2.
 • Investigation of Acceleration Fatigue in the Category of Ultralight Airplanes – Marczi, T. - Růžička, M. - Maléř, Z., - Slavík, S., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. ISBN 80-01-02708-2.
 • Fatigue Data Acquisition and Fatigue Life Evaluation of Small Sport Plane – Marczi, T. - Růžička, M. - Maléř, Z., - Slavík, S., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 23. ISBN 80-86059-35-9.
 • Common Mathematical Model of Fatigue Characteristics – Maléř, Z. - Marczi, T. - Růžička, M., - Slavík, S., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 24. ISBN 80-86059-35-9.
 • Facility Developement for Frequency Tests of Small Aeroplanes – Weigel, K. - Slavík, S., - Tvrdík, V., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.

2002

 • The Project "Research and Development of Aircraft Composite Structures" of the CAR Programme in 2001 – Slavík, S. - Cejp, J. - Janko, L. - Jeřábek, I. - Kořínek, Z. - Růžička, M. - Růžička, P. - Steidl, J., - Theiner, R., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 712-713. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Desing and production of small planes at the Aerospace department in Prague – Brož, V. - Slavík, S., - Theiner, R., In: neuvedeno. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 111-116. ISBN 0-85261-731-3.
 • Aerodynamic Characteristics of a Wing with a Lift Device Solved by Means of the CFD Programme FLUENT – Čenský, T. - Slavík, S., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 506-507. ISBN 80-01-02335-4.
 • The Introductory Period of the Project Research and Development of Aircraft Composites Structures – Slavík, S. - Theiner, R. - Janko, L. - Steidl, J. - Cejp, J. - Kořínek, Z. - Macek, K. - Jeřábek, I., - Růžička, P., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 546-547. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Výpočty aerodynamických charakteristik profilu a křídla se štěrbinovou klapkou CFO programem Fluent – Čenský, T. - Slavík, S., In: Sborník 6. uživatelské konference Fluent 2000. Praha: TechSoft Engineering, 2000. pp. 35-42. ISBN 80-238-6119-0.
 • Calculations of Wing and Propeller Aerodynamic Characteristics Using the Impulse Model Formed by Elementary Wings – Slavík, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 277. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Application of the Impulse Model Using Elliptical Wings for Calculations of Propeller Aerodynamic Characteristics – Slavík, S., In: Vedecko-technický rozvoj letectva a protivzdušnej obrany. Košice: Vojenský letecký technický a skúšobný ústav, 1999. pp. 347-352.
 • The Wing Lift Distribution Formed by a Variable Free Stream Velocity Vectors in Airplane Flow Fields – Slavík, S., In: Fluid Mechanics and Thermodynamics. Praha: Gradient, 1999. pp. 133-136. ISBN 80-902714-1-3.

1998

 • Experimental Investigation of Flow Fields Around Wing Lift Devices – Brož, V. - Slavík, S., - Theiner, R., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 549-550.
 • Development Problems Connected to the Design and Manufacturing of a Two/Seater Airplane for Basic Training in UL Category – Brož, V. - Slavík, S., - Theiner, R., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 601-602.

Prototyp, funkční vzorek

2021

 • Letoun kategorie UL/LSA STOL vyrobený technologií KITPLANE – Kalný, J. - Brabec, J. - Šponer, J. - Kostroun, T. - Valenta, J. - Sommer, T. - Helmich, M. - Barák, K. - Theiner, R. - Kučera, J. - Slavík, S., - Klesa, J., [Prototype] 2021.

2018

 • Aerodynamická šesti komponentní váha – Žižkovský, N. - Slavík, S., [Functional Sample] 2018.

2010

 • Letoun Skyleader 100 - verze Basic+ – Theiner, R. - Brabec, J. - Malásek, T. - Kostroun, T. - Vrchota, P. - Slavík, S. - Lapiš, M. - Barák, K., - Jeřábek, I., [Prototype] 2010.

Software

2011

 • Program pro grafickou interpretaci amplitud a uzlových čar vlastních tvarů letecké konstrukce. – Slavík, S. - Gallovič, D., [Software] 2011.
 • Program pro návrhové rozbory měrných hmotových charakteristik nosných ploch a kormidel letounů kategorie UL – Slavík, S. - Gallovič, D., [Software] 2011.
 • Program pro analýzu tlumení a frekvencí deformačních kmitů aerodynamických ploch letounu s kormidly pro daný letový režim na bázi quasi-trojrozměrného aerodynamického modelu. – Slavík, S. - Gallovič, D., [Software] 2011.

2010

 • Přímý p-k model flatrových charakteristik křídla a ocasních ploch s kormidly malých sportovních letadel. – Slavík, S., [Software] 2010.
 • Mass characteristic calculator – Slavík, S. - Kratochvíl, A., - Zejda, M., [Software] 2010.

2009

 • ModeConvert – Gallovič, D. - Slavík, S. - Weigel, K., - Konvalinka, M., [Software] 2009.

2008

 • Výpočet trajektorie pilotní sedačky – Žižkovský, N. - Janko, L., - Slavík, S., [Software] 2008.

2007

 • Nepřímý omega-k model výpočtu flatru nosné plochy s kormidly v prostředí MATHCAD – Slavík, S., [Software] 2007.

Zpráva

2023

 • Flutter Analysis of Alto 912TG Airplane – Kratochvíl, A. - Valenta, J., - Slavík, S., [Research Report] 2023. Report no. VZP/ULT/4/2022.

2022

 • FLUTTER ANALYSIS OF THE AIRPLANE HARMONY – Kratochvíl, A. - Valenta, J., - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2022. Report no. VZP/ULT/7/2022.

2021

 • FLUTTER ANALYSIS OF THE SAILPLANE EB29R - SINGLE SEATER – Kratochvíl, A. - Valenta, J., - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2021. Report no. TZP/ULT/27/2021.
 • Flutter Analysis of the Sailplane EB29R - Single Seater - Modification of Stabilizer – Kratochvíl, A. - Valenta, J. - Slavík, S., - Jánošík, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2021. Report no. TZP/ULT/3/2021.
 • Flutter Analysis of the Sailplane EB29DR - Double Seater - Modification of Stabilizer – Kratochvíl, A. - Slavík, S. - Valenta, J., - Jánošík, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2021. Report no. TZP/ULT/2/2021.
 • Flutter Analysis of the Spacek SD-2 Sportmaster Airplane – Kratochvíl, A. - Valenta, J., - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2021. Report no. VZP/ULT/30/2021.

2020

 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROKY 2017-2020 – Brabec, J. - Barák, K. - Kostroun, T. - Helmich, M. - Sommer, T. - Kučera, J. - Theiner, R. - Valenta, J. - Kalný, J. - Šponer, J. - Slavík, S. - Klesa, J., - Čenský, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2020. Report no. TZP/ULT/39/2020.
 • Flutter anaylsis of the Ellipse Spirit aircraft; Configuration no.1 - Fixed landing gear and side stick control – Kratochvíl, A. - Brož, F. - Jánošík, T. - Plajdička, O., - Slavík, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2020. Report no. TZP/ULT/81/2020.
 • Flutter anaylsis of the Atec 321 Faeta NG – Kratochvíl, A. - Brož, F. - Plajdička, O. - Slavík, S., - Jánošík, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2020. Report no. VZP/ULT/3/2020.

2019

 • FLUTTER ANALYSIS OF THE BRISTELL B23 AIRPLANE WITH TRIM TAB DEFLECTED ACCORDING ELEVATOR DEFLECTION – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. VZP/ULT/54/2019.
 • FLUTTER ANALYSIS OF THE TWIN SHARK WITHOUT PROPELER UNIT – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Technical Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2019. Report no. TZP/ULT/38/2019.
 • REVISION OF FLUTTER ANALYSIS OF THE NG5 AIRPLANE – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Technical Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. Report no. TZP/ULT/37/2019.
 • FLUTTER ANALYSIS OF THE BRISTELL B23 AIRPLANE – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2019. Report no. VZP/ULT/7/2019.

2018

 • FLUTTEROVÁ ANALÝZA LETOUNU JA-600 – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. Report no. VZP/ULT/6/2018.
 • FLUTTER ANALYSIS OF THE TWIN SHARK 304 TS SAILPLANE – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. Report no. TZP/ULT/1/2018.

2017

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledků za rok 2017 – Brabec, J. - Barák, K. - Čenský, T. - Helmich, M. - Horký, J. - Kostroun, T. - Klesa, J. - Slavík, S. - Sommer, T. - Kalný, J., - Šponer, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2017. Report no. TZP/ULT/79/2017.
 • Optimalizace návrhu pohonné jednotky – Slavík, S. - Klesa, J., - Brabec, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2017. Report no. TZP/ULT/15/2017.
 • Návrh letounu DS-1 – Brabec, J. - Slavík, S. - Barák, K. - Helmich, M., - Horký, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2017. Report no. TZP/ULT/16/2017.
 • Optimalizační studie letounu STOL – Brabec, J. - Slavík, S., - Klesa, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2017. Report no. TZP/ULT/12/2017.

2016

 • Koncepční návrh letounu – Brabec, J. - Slavík, S. - Klesa, J., - Čenský, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2016. Report no. VZP/ULT/62/2016.
 • Flutter analysis of EB29R sailplane – Kratochvíl, A. - Slavík, S., - Sommer, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2016. Report no. VZP/ULT/99/2016.
 • Flutter analysis of EB29R sailplane – Kratochvíl, A. - Slavík, S., - Sommer, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2016. Report no. TZP/ULT/61/2016.
 • Výzkum flutterových parametrů letounu JA 400 – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2016. Report no. VZP/ULT/91/2016.
 • Flutter Analysis of JA-400 Airplane – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2016. Report no. TZP/ULT/60/2016.
 • Flutterová analýza letounu JA-400 – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2016. Report no. TZP/ULT/58/2016.
 • FLUTTEROVÁ ANALÝZA LETOUNU VIA - NG4 A NG6 – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Aerospace Engineering, 2016. Report no. TZP/ULT/5/2016.

2015

 • Vyšetřování degradace vzorku trasy řízení – Sommer, T. - Kratochvíl, A. - Kulhánek, R., - Slavík, S., [Technical Report] 2015. Report no. TZP/ULT/29/2015.
 • FLUTTEROVÁ ANALÝZA LETOUNU PHONEIX S ROZPĚTÍM 15M – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Research Report] 2015. Report no. TZP/ULT/9/2015.
 • Flutterová analzýza letounu VIA NG6 – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Research Report] 2015. Report no. TZP/ULT/46/2014.

2014

 • Flutterová analýza letounu SkyLane – Sommer, T. - Kratochvíl, A., - Slavík, S., [Research Report] 2014. Report no. VZP/ULT/48/2014.
 • Flutterová analýza křídla letounu TL-2000 Sting v kategorii UL – Kratochvíl, A. - Slavík, S., - Sommer, T., [Technical Report] 2014. Report no. TZP/ULT/30/2012.
 • Flutterová analýza letounu SkyLane s novým výškovým kormidlem – Kratochvíl, A. - Slavík, S., - Sommer, T., [Technical Report] 2014. Report no. TZP/ULT/31/2014.
 • Flutterová analýza křídla letounu SkyLane - Kompozitové křídlo – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Technical Report] 2014. Report no. TZP/ULT/30/2014.
 • FLUTTEROVÁ ANALÝZA LETOUNU GP ONE – Kratochvíl, A. - Slavík, S., - Sommer, T., [Technical Report] 2014. Report no. TZP/ULT/32/2014.
 • Flutterová analýza letounu GP-ONE – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Technical Report] 2014. Report no. TZP/ULT/17/2014.
 • Flutterová analýza křídla letounu SkyLane - Kompozitové křídlo – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Technical Report] 2014. Report no. TZP/ULT/21/2014.
 • Flutterová analýza letounu UMF-13 LAMBADA s rozpetim 15M – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Technical Report] 2014. Report no. TZP/ULT/28/2014.
 • FLUTTEROVÁ ANALÝZA LETOUNU GP ONE – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Research Report] 2014. Report no. VZP/ULT/20/2014.
 • POZEMNÍ FREKVENČNÍ ZKOUŠKY LETOUNU GP ONE – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Research Report] 2014. Report no. VZP/ULT/19/2014.
 • Flutterová analýza letounu UFM-13 LAMBADA – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Research Report] 2014. Report no. VZP/ULT/8/2014.
 • Flutterová analýza letounu UFM-13 LAMBADA – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Technical Report] 2014. Report no. TZP/ULT/5/2014.

2013

 • Flutterová analýza křídla letounu Sparrow-ML – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Research Report] 2013. Report no. VZP/ULT/57/2013.
 • Stanovení rychlosti flutteru dvou-trupého letounu Sparrow-ML – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Research Report] 2013. Report no. VZP/ULT/56/2013.
 • Analýza modálních parametrů křídla letounu Sparrow-ML – Sommer, T. - Kratochvíl, A., - Slavík, S., [Research Report] 2013. Report no. VZP/ULT/55/2013.
 • Modální analýza ocasních ploch letounu Sparrow-ML – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Research Report] 2013. Report no. VZP/ULT/54/2013.
 • Modální analýza ocasních ploch letounu Sparrow-ML – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Research Report] 2013. Report no. VZP/ULT/54/2013.
 • Analýza flutterové odolnosti letounu BRISTELL NG5U – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Research Report] 2013. Report no. VZP/ULT/53/2013.
 • Pozemní frekvenční zkoušky letounu Bristell NG5U – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Research Report] 2013. Report no. VZP/ULT/52/2013.
 • Flutterová analýza letounu BRISTELL NG5U – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Technical Report] 2013. Report no. TZP/ULT/4/2013.
 • Flutterová analýza ocasních ploch letounu Sparrow-ML – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Technical Report] 2013. Report no. TZP/ULT/16/2013.
 • Flutterová analýza křídla letounu Sparrow-ML – Sommer, T. - Kratochvíl, A., - Slavík, S., [Technical Report] 2013. Report no. TZP/ULT/9/2013.

2012

 • Flutterová analýza letounu SR-01 MAGIC UL – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Technical Report] 2012. Report no. TZP/ULT/21/2012.
 • Flutterová analýza letounu LEGEND 540 – Kratochvíl, A. - Sommer, T., - Slavík, S., [Technical Report] 2012. Report no. TZP/ULT/23/2012.
 • Flutterová analýza větroně G-304 MS – Kratochvíl, A. - Slavík, S., [Technical Report] 2012. Report no. TZP/ULT/12/2012.

2011

 • Pozemní frekvenční zkoušky a početní flutterový průkaz letounu Viper SD-4 - kategorie UL – Kratochvíl, A. - Slavík, S., - Zejda, M., [Technical Report] 2011. Report no. TZP/CLKV/2/2011.
 • Pozemní frekvenční zkoušky a početní flutterový průkaz letounu Viper SD-4 - kategorie LSA – Kratochvíl, A. - Slavík, S., - Zejda, M., [Technical Report] 2011. Report no. TZP/CLKV/3/2011.

2010

 • Flutterový průkaz křídla letounu "VL-3" – Slavík, S. - Kratochvíl, A. - Zejda, M., - Weigel, K., [Technical Report] 2010. Report no. TZP/CLKV/13/2010.
 • Flutterový průkaz ocasních ploch letounu "VL-3" – Slavík, S. - Kratochvíl, A. - Zejda, M., - Weigel, K., [Technical Report] 2010. Report no. TZP/CLKV/12/2010.
 • Vývojové a zkušební pozemní frekvenční zkoušky ocasních ploch letounu "VL-3" – Slavík, S. - Weigel, K. - Zejda, M., - Kratochvíl, A., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. VZP/CLKV/11/2010.
 • Frekvenční zkouška a rozbor flutterové odolnosti ocasních ploch větroně G-304 S - Varianta s turbínovou pohonou jednotkou a konstrukční úpravou trupu. – Zejda, M. - Slavík, S., - Kratochvíl, A., [Technical Report] 2010. Report no. TZP/CLKV/25/2010.
 • Frekvenční zkouška letounu TL-3000 Sirius kategorie LSA a jeho flutterová analýza – Slavík, S. - Kratochvíl, A., - Zejda, M., [Technical Report] 2010. Report no. TZP/CLKV/44/10.
 • Frekvenční zkouška letounu TL-3000 Sirius kategorie UL a jeho flutterová analýza – Slavík, S. - Kratochvíl, A., - Zejda, M., [Technical Report] 2010. Report no. TZP/CLKV/43/10.
 • Frekvenční zkouška letounu "Piper Sport" a jeho flatrová analýza – Zejda, M. - Kratochvíl, A. - Weigel, K., - Slavík, S., [Technical Report] 2010. Report no. TZP/CLKV/70/09.

2009

 • Odborné zjišťování příčin možnosti poškození ocasní části letounu OK-NUA 09 "UFM-13 LAMBADA" výskytem flutteru. – Slavík, S. - Weigel, K., - Theiner, R., [Technical Report] 2009. Report no. TZP/CLKV/13a/09.
 • Pozemní frekvenční zkoušky a výpočty flutterových charakteristik 18m větroně G 304S – Slavík, S. - Weigel, K., - Kostroun, T., [Technical Report] 2009. Report no. TZP/CLKV/13/09.
 • Modální analýza a flutterové vlastnosti křídla 18m větroně G-304S na bázi modelu MKP. – Slavík, S. - Weigel, K., - Konvalinka, M., [Technical Report] 2009. Report no. TZP/CLKV/14/09.
 • Modální analýza a flutterové vlastnosti ocasních ploch 18m větroně G-304S na bázi modelu MKP. – Slavík, S. - Weigel, K., - Konvalinka, M., [Technical Report] 2009. Report no. TZP/CLKV/15/09.
 • Pozemní frekvenční zkoušky a flutterová analýza letounu "SkyLane" – Slavík, S. - Weigel, K., - Konvalinka, M., [Technical Report] 2009. Report no. TZP/CLKV/33/09.
 • Optimalizace návrhu pohonné jednotky - Část 1 Letové výkony – Theiner, R. - Slavík, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. Report no. VZP/ULT/76/09.

2008

 • Analýza flutteru na základě pozemních frekvenčních zkoušek letounu VL-3 se třemi variantami výškového kormidla s hmotovým vyvážením – Slavík, S. - Weigel, K., - Kostroun, T., [Technical Report] 2008. Report no. TZP/CLKV/04/08.

2007

 • Ověřovací výpočty aerodynamického tlumení křídla a ocasních ploch s kormidly letounu VL-3 programem s nepřímým výpočtovým "omega-k" modelem – Slavík, S. - Weigel, K., - Kostroun, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2007. Report no. VZP/CLKV-D3/04.
 • Metodické modální zkoušky křídla, ocasních ploch a kormidel letounu VL-3 pro stanovení jejich hmotnostně-tuhostních charakteristik – Slavík, S. - Weigel, K., - Kostroun, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2007. Report no. VZP/CLKV-D3/03.

2006

 • Výpočty flutrové odolnosti letounu M 7-Ornis na základě pozemních frekvenčních zkoušek – Slavík, S. - Weigel, K., - Kostroun, T., [Technical Report] 2006. Report no. TZ-CLKV/D3/02/06.
 • Pozemní frekvenční zkoušky a analýza flutteru letounu Atec 321 Faeta – Slavík, S. - Weigel, K., - Kostroun, T., [Technical Report] 2006. Report no. TZ-CLKV/D3/01/06.
 • Frekvenční analýza a její aplikace pro rozbor flutteru konstrukce s 18 m křídla větroně G 304S – Kábtr, M. - Kostroun, T. - Pechanec, V. - Slavík, S., - Weigel, K., [Technical Report] 2006. Report no. A16/06.
 • Vibrační zkoušky větroně G 304S – Weigel, K. - Slavík, S., - Kostroun, T., [Technical Report] 2006. Report no. A17/06.

1997

 • Aerodynamický návrh malého dvoumístného letounu s vysokovztlakovou mechanizací – Slavík, S., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.

Kvalifikační zpráva

2019

 • ANALÝZA VLIVU PILOTA NA MODÁLNÍ PARAMETRY SOUSTAVY ŘÍZENÍ LEHKÉ LETECKÉ KONSTRUKCE – Sommer, T. - Slavík, S. supervisor - Steinbauer, P. supervisor, - Vilímek, M. supervisor, Praha: 2019. PhD Thesis. CTU FME. Department of Aerospace Engineering. Supervised by S. SLAVÍK, P. STEINBAUER, and M. VILÍMEK.

2001

 • Aerodynamické charakteristiky nosných ploch stanovené z hybnostního modelu elementárních křídel – Slavík, S., Praha: Defense date 2002-11-14. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní., 2001

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2006

 • Drak a systémy, nouzové vybavení letounů – Slavík, S., Brno: CERM, 2006. ISBN 80-7204-437-0.

2005

 • Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel – Slavík, S. - Čorba, S. - Draxler, K. - Jiráček, V. - Němec, V. - Pech, Z. - Špaček, J. - Teichl, J. - Vejražka, F., - Vičan, M., Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 80-7204-395-1.
 • Technický slovník naučný T-Ž – Slavík, S. - Hanus, D., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2005. ISBN 80-86044-26-2.

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-20-3.
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-18-1.

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2001. ISBN 80-86044-17-3.

1997

 • Stavba letadel – Slavík, S., Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. ISBN 80-01-01671-4.

1995

 • Aeroelasticita leteckých konstrukcí – Slavík, S., Praha: Czech Technical University in Prague, 1995. ISBN 80-01-01415-0.

Kapitola v knize

2007

 • Flight Planning Management – Slavík, S., In: Flight Planning Management. Brno: CERM, 2007. p. 15-66. ISBN 978-80-7204-496-2.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2008

 • Pozemní frekvenční zkoušky lehkých letounů – Weigel, K. - Slavík, S., - Janko, L., [Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2008.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2002

 • Vývoj zařízení pro frekvenční zkoušky malých sportovních letounů – Slavík, S. - Tvrdík, V., [Invited unpublished scientific lecture] Brno: Letecký ústav FSI VUT. 2002-10-15.

2000

 • The Role of the Workshop and Manufacture of Airplane Parts in Teaching Design – Brož, V. - Slavík, S., - Theiner, R., [Invited unpublished scientific lecture] Harrogate: The International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS). 2000-08-27.

1999

 • Presentation of the Educational and Research Activities of the Aerospace Department at the Czech Technical University in Prague and the Contemporary State of the Czech Aircraft Industry – Brož, V. - Slavík, S., [Invited unpublished scientific lecture] Zagreg: Fakultet strojarstva a brodogradnje. 1999-11-11.