[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

CZ   / EN  

Ústav

Vyhlášky - aktuální informace pro studenty

Server studium.fs.cvut.cz - podklady k jednotlivým předmětům

Program přednášek a seminářů z oblasti výzkumu, vývoje, výroby a provozu silničních motorových vozidel


Ústav je spolu s Centrem vozidel pro udržitelnou mobilitu, které založil, význačným pracovištěm automobilového výzkumu v ČR. Vede projekt Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, financovaný TA ČR a spojující nejen činnost pracovišť Fakulty strojní ČVUT v Praze, ale i Fakulty elektrotechnické a Fakulty dopravní ČVUT a spolupracující se Škoda Auto a.s., TATRA TRUCKS a.s., Honeywell spol. s r.o., ČZ a.s. Strakonice, Motorpal a. s., Brano a .s., TÜV SÜD CZECH s.r.o., Ricardo Prague s.r.o., AICTA Design Work s.r.o. a s technickými univerzitami VUT v Brně, TU v Liberci A VŠB-TU Ostrava. Tento i další projekty zkoumají inovace v konstrukci vozidel a hnacích jednotek se spalovacími motory i elektromotory pro snížení spotřeby fosilních paliv a emisí, maximální bezpečnost, pohodlí a radost z jízdy, přizpůsobení požadavkům legislativy i interakci s infrastrukturou a dalšími vozidly a konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu i na rozvojových trzích.

Pracovníci ústavu, zaměření Kolejová vozidla, jsou zapojeni do výzkumných aktivit Centra kompetence drážních vozidel – CKDV. Zde se zkoumají možnosti aplikace mechatronických prvků do pojezdů kolejových vozidel a problémy vlivu svislých nerovností koleje do torzní dynamiky pohonů dvojkolí.