[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel

Magisterské

Magisterské

 • Multibody simulace převodu čelními ozubenými koly - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Torque vectoring pomocí hydrostatického mechanismu - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Nástroj pro první návrh EV převodovky - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Hydrostatický agregát - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Autonomní jízda zmenšeného modelu SMALL - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Gabriela Achtenová, téma k dispozici
 • Univerzální nosič interiérových modelů vozu - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Jan Baněček, téma k dispozici
 • Návrh tvaru spalovacího prostoru pro vznětový motor pracující v dvoupalivovém režimu na paliva nafta/zemní plyn. - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Ivan Bortel, rezervované téma
 • Optimalizace pružin rozvodového mechanismu - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Miloslav Emrich, téma k dispozici
 • Měření rychlosti ve válci termoanemometrickou sondou - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Petr Hatschbach, téma k dispozici
 • Model dvounápravového nákladního vozu pro výpočtové simulace chování za jízdy - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Tomáš Heptner, téma k dispozici
 • Kontrola chlazení experimentálního motoru - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Jindřich Hořenín, téma k dispozici
 • Návrh, analýza a provedení zkoušky dětského zádržného systému pro jízdní kola - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Václav Jirovský, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh vypružení nízkopodlažní tramvaje s otočnými podvozky - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Josef Kolář, téma k dispozici
 • Ovládací program otevřeného zkušebního stavu pro testování převodových ústrojí v laboratořích na Julisce - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Jiří Pakosta, téma k dispozici
 • Testování kloubových hřídelí na zkušebním stavu na Julisce - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Jiří Pakosta, téma k dispozici
 • Simulace spalovacího motoru v nestacionárním cyklu WHTC - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Zbyněk Syrovátka, téma k dispozici
 • Přeplňovaná verze plynového motoru Kubota V3800. - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Marcel Škarohlíd, téma k dispozici
 • Výpočtový postup pro návrh ozubeného soukolí - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Václav Tajzich, téma k dispozici
 • Převodové ústrojí náprav nákladních automobilů - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Václav Tajzich, téma k dispozici
 • Optimalizace řídicího algoritmu kombinovaného hybridního vozidla - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Rastislav Toman, téma k dispozici
 • Kalibrace řídicí jednotky pro plynový motor s pokročilým spalovacím systémem - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Jiří Vávra, téma k dispozici
 • Tepelná analýza zapalovacího systému pro plynový motor s vyplachovanou předkomůrkou - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Jiří Vávra, téma k dispozici
 • Simulace plynového zážehového motoru v nestacionárním cyklu WLTP - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Jiří Vávra, téma k dispozici
 • Úplná charakteristika nepřeplňovaného plynového zážehového motoru s vyplachovanou předkomůrkou - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Jiří Vávra, téma k dispozici
 • Řídicí systém experimentálního plynového motoru s nízkoteplotním spalováním - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Jiří Vávra, téma k dispozici
 • Výroba, skladování a rozvod vodíku na zkušebně vodíkových pohonů - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Jiří Vávra, téma k dispozici
 • Potenciál dynamické deaktivace válců pro malý vozidlový zážehový motor - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Oldřich Vítek, téma k dispozici
 • Potenciál použití e-turbodmychadla. - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Oldřich Vítek, téma k dispozici
 • Pokročilé modely turbiny turbodmychadla - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Oldřich Vítek, téma k dispozici
 • Vysoce přeplňovaný máloválcový spalovací motor motor s chudou koncepcí pro použití v hybridních pohonných řetězcích - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Oldřich Vítek, téma k dispozici
 • Dvoustupňové, elektricky asistované přeplňování - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Oldřich Vítek, téma k dispozici
 • Detekce emulátorů SCR u vozidel v provozu - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Detekce vozidel s nadměrnými emisemi (rámcové téma) - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Měření výfukových emisí motocyklů na reálného provozu - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Michal Vojtíšek, rezervované téma
 • Úprava zkušebního stanoviště vozidlových brzd pro opakování dynamických jízdních cyklů - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Ověření účinnosti filtru částic na stanicích měření emisí - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Zkušební stanoviště pro dynamické měření otěrů z brzd - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Snižování výfukových emisí z lodní dopravy v Praze - více
  2301T047 - Dopravní, letadlová a transportní technika, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Optimalizace jízdy paralelního hybridu - více
  2301T050 - Advanced Powertrains, Jan Macek, téma k dispozici
 • Optimalizace jízdy kombinovaného hybridu - více
  2301T050 - Advanced Powertrains, Jan Macek, téma k dispozici
 • Optimalizace jízdy sériového hybridu - více
  2301T050 - Advanced Powertrains, Jan Macek, téma k dispozici
 • APPLICATION OF ALUMINIUM MATERIALS FOR THE OUTER CAR BODY PANELS - více
  2301T050 - Advanced Powertrains, Michal Vašíček, téma k dispozici
 • Detekce vozidel s nadměrnými emisemi (rámcové téma) - více
  2301T050 - Advanced Powertrains, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Vliv provozních podmínek na produkci částic z otěrů brzdového obložení - více
  2301T050 - Advanced Powertrains, Michal Vojtíšek, rezervované téma
 • Reproduction of dynamic driving cycles on a friction brake test stand - více
  2301T050 - Advanced Powertrains, Michal Vojtíšek, téma k dispozici
 • Využití termoelektrických článků k výrobě elektrické energie v užitkových vozidlech - více
  3907T002 - Energetika, Michal Vojtíšek, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/temata_ZP