[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

O ústavu

Ústav jazyků Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze zajišťuje výuku anglického, německého, francouzského, ruského a českého jazyka ve čtyřech stupních pokročilosti a španělského na úrovni začátečníci a nižší střední (viz Jazyky) pro všechny druhy studia. Ústav poskytuje komplexní jazykovou přípravu doktorandům všech oborů v německém, anglickém, francouzském , ruském a českém jazyce. Vědeckovýzkumná práce je zaměřena na lingvodidaktickou problematiku cizojazyčné výuky, teorii a praxi tvorby učebních pomůcek a metodiku výuky cizích jazyků na vysokých školách technických.

Ústav jazyků Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze organizuje kromě výuky studentů Fakulty strojní, také výuku českého jazyka pro studenty programu ERASMUS na Fakultě strojní, kurzy češtiny pro cizince – budoucí studenty Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze a kurzy češtiny a jiných jazyků pro veřejnost viz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ