[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]

Ústav

Výzkumná základna strojírenské výrobní techniky v ČR

Ústav výrobních strojů a zařízení Ú12135 a Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii (RCMT) představují jedno společné pracoviště Fakulty strojní ČVUT v Praze, které je zaměřeno na výzkum a vzdělávání v oboru „Machine Tools“, tedy v oboru obráběcích a tvářecích strojů a související automatizace. Historie pracoviště, jako odboru ústavu technologie obrábění se datuje od roku 1926, avšak k výraznému rozvoji došlo od roku 1960 pod vedením prof. Josefa, již jako samostatné katedry.

Zaměření pracoviště

Hlavním cílem pracoviště je vytvářet výzkumnou profesionální základnu pro český průmysl strojírenské výrobní techniky, vychovávat novou generaci mladých výzkumníků a v neposlední řadě být dobře vybaveným výzkumným, vzdělávacím a školicím pracovištěm. Neméně důležitý je výzkum nových řešení a nových perspektivních technologií blízké budoucnosti.
V oblasti výzkumu a vývoje výrobních strojů a technologií je hlavním úkolem vychovávat odborníky, kteří budou s výrobci strojů spolupracovat při řešení řady technických otázek a budou průmyslové praxi zprostředkovávat nejnovější odborné poznatky. Prostřednictvím teoreticky a experimentálně ověřovaných znalostí mohou tito specialisté přispívat ke zvyšování technické úrovně výrobních strojů vyvíjených v ČR a zvyšovat tak jejich konkurenceschopnost na náročných světových trzích.