[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Ústav

Člověk, prostředí, energie

Ústav techniky prostředí navazuje na činnost Ústavu vytápění a větrání, založeného na Fakultě strojní v roce 1937. Po roce 1945 se ústav přejmenoval na Ústav tepelné a zdravotní techniky, později na Katedru tepelné techniky a vzduchotechniky, od r. 1970 na Katedru techniky prostředí, od roku 1998 na Ústav techniky prostředí. Od roku 1951 vychovávala katedra absolventy především pro profese větrání a klimatizace, vytápění, zásobování teplem a ochrana ovzduší před emisemi tuhých škodlivin. Zásluhou Prof. Ing. Dr. Jana Pulkrábka zahrnovala výuka i širší tématiku ochrany člověka v životním prostředí. V současné době působí ústav v základním i oborovém studiu na Fakultě strojní.

Základní vzdělání oboru je společné a užší specializace studia do některé z oblastí je založena na výběru povinně volitelných předmětů a diplomové práce. Absolventi oboru najdou uplatnění v konstrukčních a projekčních kancelářích výrobních podniků, projekčních atelierech, ve výzkumu a vývoji, v řídicích funkcích ve výrobě i v provozu zařízení techniky prostředí. Zaměstnání mohou získat i ve státních kontrolních organizacích (české inspekci životního prostředí, státní energetické inspekci, vodohospodářské inspekci, hygienické službě i státní inspekci bezpečnosti práce, okresních úřadech).

Interní stránky ústavu