[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Den otevřených dveří

DALŠÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PROBĚHNOU V TĚCHTO TERMÍNECH:

 • 3. 12. 2022; začátek je v 10.00 hodin, kdy se můžete seznámit se studentskými týmy a odbornými profilacemi bakalářského studia. Přednáška o studiu začíná v 11.00 hodin. Po skončení přednášky o studiu budou následovat komentované prohlídky některých laboratoří.
 • 1. 2. 2023; začátek je v 9.00 hodin, přednáška o studiu začíná v 10.00 hodin. Po skončení přednášky o studiu budou následovat komentované prohlídky některých laboratoří.
 • 4. 3. 2023; začátek je v 10.00 hodin, přednáška o studiu začíná v 11.00 hodin. Po skončení přednášky o studiu budou následovat komentované prohlídky některých laboratoří.

AKTUÁLNĚ!

Připravujeme pro tebe další seznámení s naší fakultou – Den otevřených dveří 3. 12. 2022 od 10:00.

Můžeš se seznámit s našimi studentskými týmy a prezentacemi odborných profilací bakalářského studia. V 11.00 hodin začíná přednáška o studiu v posluchárně 266 (2. patro). Po přednášce proběhnou komentované prohlídky laboratoří s průvodci.

Aktuality/11_2022/FB_ban_2022_12_03.jpgLaboratoře, které můžeš navštívit:

 • Laboratoř mechaniky tekutin a termodynamiky

  Proběhne ukázka aerodynamické laboratoře. Bude ukázán stand pro měření aerodynamických parametrů malých leteckých vrtulí umístěný v aerodynamickém tunelu. K vidění bude také nový aerodynamický tunel s instalovanými aerodynamickými vahami a modelem automobilu. Dále bude ukázán experimentální model chladicí věže používaný pro měření parametrů chladicích výplní a eliminátorů kapiček.

 • Laboratoř konstruování a částí strojů

  Lehká (studentská) laboratoř Ústavu konstruování a částí strojů. K vidění bude ukázka z kompletace zakladače pro vnitřní detektor experimentu ATLAS v CERN; experimentální stanoviště pro měření tuhosti ozubení (ukázka jednoduchého konstrukčního celku); ukázka průmyslového designu "úsporného vozítka". V rámci animace bude k vidění VSAKOŇ (automatická terénní souprava pro měření infiltračních parametrů); zařízení pro polo-automatizované obalování kořenového systému malých stromků; 3D tiskárnu budov a plno dalšího.

 • Laboratoř mechatroniky

  Uvidíš výzkum nových mechatronických řešení, od nových konceptů podvozků mobilních robotů, přes spolupracující roboty a paralelní kinematiky, lanové manipulátory, nekývající jeřáb až po aktivní nástroje pro řízení a hlcení vibrací.

 • Laboratoř pružnosti a pevnosti

  Seznámíme tě s ověřováním konstrukcí experimentálními a výpočetními metodami na příkladech rámu endurového kola a kompozitního vzduchovodu Aero L-39 NG.

 • Laboratoř svářečských technologií

  V laboratoři svářečských technologií bude k vidění robotická buňka osazená tavnými metodami svařování
  v ochranných plynech (MIG/MAG + TIG), Dále metody svařování pod tavidlem a přivařování svorníků.

 • Laboratoř odporového svařování

  Uvidíš moderní zařízení pro odporové bodové svařování, kondenzátorové výstupkové svařování a difúzní svařování, včetně robota používaného v průmyslové výrobě. 

 • Laboratoř CNC obrábění

  Uvidíš pracoviště CNC obráběcích strojů s víceosými aplikacemi a zázemím pro přípravu obrábění. 

 • Laboratoř procesní a zpracovatelské techniky

  Ukážeme ti těžkou halovou laboratoř vybavenou poloprovozními zařízeními. V hale bude k vidění separační zařízení pro oddělování kapalných směsí, fotobioreaktor pro kultivaci vodních řas, mlýny pro zmenšování rozměrů částic, míchací zařízení všech velikostí pro honogenizaci látek, rozprašovací sušárna pro výrobu práškových materiálů, a další zařízení vyskytující se v chemickém, potravinářském a spotřebním průmyslu. 

 • A připravujeme ještě další laboratoře!

 


Naší fakultu můžeš také navštívit virtuálně: https://vr.fs.cvut.cz/MÁŠ OTÁZKY?

Pokud se chceš zeptat na vše, co souvisí se studiem, přijímací zkouškou nebo podmínkami pro přijetí, piš nám na helpdesk@fs.cvut.cz.
Tvoje otázka se dostane vždy do správných rukou!