FS ČVUT: FS
FS CVUT
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 166 07 Praha 6, Technická 4, tel: 224 351 111, fax: 224 310 292
ČVUT > FS
[ English version[ Verze pro tisk ]


Přehled akreditovaných studijních programů na Fakultě strojní ČVUT je dostupný zde .

 

Podmínky pro přijetí ke studiu k nahlédnutí zde.

 

Dny otevřených dveří na Fakultě strojní ČVUT v Praze se v akademickém roce 2015/2016 budou konat ve středu dne 11. listopadu 2015 a ve středu dne 3. února 2016.PLATNÉ OD 23. 2. 2015 / VALID FROM 23. 2. 2015

Pondělí / Monday

    —

13.00 - 14.30

Úterý / Tuesday

8.30 - 11.00

    —

Středa / Wednesday

8.30 - 11.00

13.00 - 14.30

Čtvrtek / Thursday

DEN BEZ ÚŘEDNÍCH HODIN / NO OFFICE HOURS

Pátek / Friday

8.30 - 11.00

    —Na této stránce naleznete užitečné informace, které vám pomohou při návštěvě naší fakulty. Jsou zde například informace o tom, kde leží jednotlivé budovy FS a jak se tam dostanete.

 Na adrese https://forum.fs.cvut.cz/ je k dispozici diskusní fórum, kde mohou studenti a zaměstnanci FS vyjádřit svůj názor k různým tématům. Například zde můžete komunikovat se zástupci AS a poukázat na problémy které vás trápí.http://www.facebook.com/Strojarna.cz

Aktuality

Vážení kolegové, milí studenti,
jménem požární laboratoře Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, požárního křídla Katedry konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT v Praze, Výzkumného ústavu kolejových vozidel, a.s., a Depa kolejových vozidel v Praze bychom Vás chtěli požád...

[více]
Pátek 22. of květen 2015 AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO

Návštěva veletrhu AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO, která se uskuteční dne 9.6.2015.

Kategorie: Studenti, Zaměstnanci
[více]

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších bakalářských, diplomových nebo dizertačních prací se zaměřením na technickou normalizaci, podaných k obhajobě v akademických letech 2013/2014 a 2014/2015, a tím podpořit jejich další profesní směřování.

Co získají ocenění?

  1.  místo - titul „Ne...
[více]

Na zahajovací konferenci Programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie“ konané dne 8. dubna 2015 v Národní technické knihovně v Praze byl představen projekt Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky (akronym HITECARLO) společně s dalšími třemi projekty p...

[více]

Dle informace z VIC bude vypnutý cca do září 2015 vkládací automat na konto TZS na Fakultě elektrotechnické v Dejvicích z důvodu prachu při výměně oken.

Uživatelé mohou použít vkládací automat v budově Fakulty stavební za bankomatem anebo si mohou nabíjet konto TZS ve ...

Kategorie: Studenti
[více]

České vysoké učení technické v Praze se pro rok 2014 výrazně zlepšilo v hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit QS World University Rankings. Umístilo se v celkovém hodnocení mezi 411. a 420. místem, což je významný posun oproti předchozím rokům. Skutečnost, že ČVUT předstihlo řadu přední...

[více]

archiv aktualit

 přidejte aktualitu