CZ / EN

Aktuality

Praktické studium Jaderných energetických zařízení

Publikováno: 23. 04. 2024

Studijní program Jaderné energetické zařízení  na Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze není jen o pasivním naslouchání, ale i o získávání praktických znalostí v rámci odborných přednášek. Tyto přednášky studenti absolvují přímo v ÚJV Řež, a. s., divizi Energoprojekt Praha.

Poslední blok přednášek proběhl v tomto semestru a témata přednášek byla:

  • Představení ÚJV/EGP.
  • Databázové projektování.
  • Využití inteligentní dokumentace v provozu elektrárny.
  • Pevnostní a seismické výpočty a potrubní systémy.
  • HVAC.
  • Transportně technologická část paliva.
  • Vliv na životní prostředí = EIA.
  • Chemické režimy I.O.
  • Filozofie řízení bloku, režimy bloku, uzlové body.
  • SKŘ a Elektro architektura.

V rámci prvního přednáškového bloku, který se konal 2. dubna 2024, se studenti nejen seznámili s důležitými informacemi o ÚJV ŘEŽ a.s. Byli také provedeni veškerými aktivitami napříč celým spektrem odborné činnosti se zaměřením na divizi Energoprojekt Praha. Následovaly konkrétní ukázky z oddělení pevnostních výpočtů, projektování potrubních sítí a vzduchotechniky. Součástí byly ukázky detailních 3D modelů některých potrubních tras a doplňujících výkresů.

Druhý přednáškový blok, byl zaměřen na metodu databázového projektování, jeho principu a hlavního přínosu. Součástí bylo představení videonávodu z prostředí softwaru používaného v Energoprojektu (EGP) pro databázové projektování a ukázky 3D skenování reálných místností na elektrárnách. Studenti měli v rámci části zaměřené na transportně – technologickou oblast možnost blíže nahlédnout na způsoby manipulace s palivem (čerstvým i vyhořelým) s konkrétními ukázkami použití v českých jaderných elektrárnách.

Třetí přednáškový blok studentům přiblížil problematiku povolovacího procesu EIA, její součásti, spojená řízení a hodnocené oblasti. Téma chemie I.O. v jaderných elektrárnách bylo zaměřeno na rozdíly mezi EDU a ETE v řešení jednotlivých stupňů SVO, jejich podrobný popis a ukázky konkrétních stupňů SVO na obou elektrárnách.