CZ / EN

Profilování Zpracovatelská zařízení a nízkouhlíkové technologie

zamereni_studia/si-bak/znt03.jpg

Profilování v oblasti Zpracovatelská zařízení a nízkouhlíkové technologie umožní studentkám a studentům získat základní znalosti o moderních přístupech konstruování zařízení a projektování linek vyrábějících např. potraviny, syntetické látky, obaly, biopaliva, biodegradovatelné plasty, a technologie pro recyklaci odpadů, čištění odpadních vod a plynů. Pozornost je věnována nově vyvíjeným nízkouhlíkovým technologiím, navrhování a konstruování jejich zařízení pro dekarbonizaci průmyslu a získávání surovin nefosilního původu s dopadem na surovinovou bezpečnost a udržitelnost.

Umožní získat přehled a znalosti o probíhajících procesech a zařízeních z celého spektra potravinářského, chemického, a navazujícího zpracovatelského a spotřebního průmyslu.

 

 

DOPORUČENÁ VOLBA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PROFILU ZNT

4. SEMESTR 5. SEMESTR 6. SEMESTR
  • Zpracovatelská zařízení a nízkouhlíkové technologie  – Projekt II
  • Bakalářská práce – Zpracovatelská zařízení a nízkouhlíkové technologie

 

UKÁZKY Z LABORATOŘÍ A EXPERIMENTŮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil Zpracovatelská zařízení a nízkouhlíkové technologie využívá předchozích znalostí předmětů, které jsou společné pro celé strojní inženýrství, a umožňuje plynule pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Energetika a procesní inženýrství, specializace Procesní inženýrství, ale i v dalších navazujících magisterských programech Fakulty strojní ČVUT v Praze.