CZ / EN

Profilování Výrobní technika a průmysl 4.0

zamereni_studia/si-bak/vt4_01.png

Profil Výrobní technika a Průmysl 4.0 rozšiřuje znalosti společného základu programu strojního inženýrství profilovými předměty zaměřenými na stavbu, provoz a řízení výrobních strojů a zařízení.

Pozornost je věnována základům stavby a modelování strojů, CNC řízení výrobních strojů, automatizace a uplatnění principů moderní digitální výroby Průmyslu 4.0 v průmyslové praxi.

DOPORUČENÁ VOLBA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PROFILU VT4

4. SEMESTR
(výběr jednoho předmětu)
5. SEMESTR
(výběr jednoho předmětu + projekt)
6. SEMESTR
  • Výrobní technika a Průmysl 4.0 – Projekt II
  • Bakalářská práce – Výrobní technika a Průmysl 4.0

Předměty společného základu studijního programu Strojní inženýrství.

 

 

 

 

 

Cílem profilování studia Výrobní technika a průmysl 4.0 je zejména příprava pro studium v navazujícím magisterském studijních programech Robotika a výrobní technika, ale i v dalších navazujících magisterských programech Fakulty strojní ČVUT v Praze.