CZ / EN

Profilování Vozidla a pohony 21. století

zamereni_studia/si-bak/vap01.jpg

Profil Udržitelná vozidla a pohony vychází z předmětů společného základu, které přísluší celému programu Strojní inženýrství a představují jeho nedělitelný základ.

Profilování se pak realizuje rozšířením znalostí z konstrukce vozidel s důrazem na moderní nízkoemisní, hybridní a alternativní pohony.

DOPORUČENÁ VOLBA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PROFILU VAP

4. SEMESTR
(výběr jednoho předmětu)
5. SEMESTR
(výběr jednoho předmětu + projekt)
6. SEMESTR
  • Transportní technika – Projekt II
  • Dopravní technika – Projekt II
  • Bakalářská práce – Vozidla a pohony 21. století

Předměty společného základu studijního programu Strojní inženýrství.

 

 

 

 

Cílem profilu studia Udržitelná vozidla a pohony je zejména příprava pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Dopravní a transportní technika, se specializacemi Motorová vozidla, Kolejová vozidla, Motory a Transportní technika, Master of Automotive Engineering, ale i v dalších navazujících magisterských programech Fakulty strojní ČVUT v Praze.