CZ / EN

Profilování Technika prostředí budov

zamereni_studia/si-bak/tpb02.jpg

Nedůležitější součástí profilu Technika prostředí budov jsou předměty teoretického základu, které jsou společné pro celé strojní inženýrství.

Profil Technika prostředí budov poskytuje studentkám a  studentům podrobnější informace v oblastech vytápění, větrání a klimatizace, vč. využití alternativních zdrojů energie a hodnocení úspor energie v budovách. Součástí problematiky je i snižování hluku a ochrana ovzduší.

DOPORUČENÁ VOLBA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PROFILU TPB

4. SEMESTR 5. SEMESTR 6. SEMESTR
  • Technika prostředí budov – Projekt II
  • Bakalářská práce – Technika prostředí budov

Předměty společného základu studijního programu Strojní inženýrství.

 

 

 

 

 

Cílem profilu studia Technika prostředí budov je zejména příprava pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Technika prostředí, Inteligentní budovy, ale i v dalších navazujících magisterských programech Fakulty strojní ČVUT v Praze.