CZ / EN

Profilování Robotika a mechatronika

zamereni_studia/si-bak/ram01.png

Profil Robotika a mechatronika tvoří zejména předměty společného základu a jsou společné pro celé strojní inženýrství doplněné o oblast řízení robotů a mechanických systémů včetně využití umělé inteligence a také na metody návrhu, analýzy a řízení činnosti robotů různého typu podle cílového použití.

DOPORUČENÁ VOLBA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PROFILU RAM

4. SEMESTR 5. SEMESTR
(výběr jednoho předmětu + projekt)
6. SEMESTR
  • Robotika a mechatronika – Projekt II
  • Bakalářská práce – Robotika a mechatronika

Předměty společného základu studijního programu Strojní inženýrství.

 

 

 

 

 

 

Cílem profilování studia Robotika a mechatronika je zejména příprava pro studium v navazujících magisterských studijních programech Aplikované vědy ve strojním inženýrství nebo Robotika a výrobní technika, specializace Mechatronika, nebo Robotika, ale i v dalších navazujících magisterských programech Fakulty strojní ČVUT v Praze.