CZ / EN

Profilování Aplikovaná mechanika

zamereni_studia/si-bak/ame03.jpg

Nejdůležitější součástí studijního programu jsou předměty obecného základu, které jsou společné pro celé strojní inženýrství a představují nedělitelný základ celého bakalářského studia.

Profilování v Aplikované mechanice zprostředkuje studentům detailní zvládnutí oblasti mechaniky, pružnosti, proudění tekutin a termodynamiky podle jejich profesních preferencí.

 

 

DOPORUČENÁ VOLBA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PROFILU AME

4. SEMESTR 5. SEMESTR
(výběr jednoho předmětu + projekt)
6. SEMESTR
  • Aplikovaná mechanika – Projekt II
  • Bakalářská práce – Aplikovaná mechanika

 

UKÁZKY Z LABORATOŘÍ A EXPERIMENTŮ

 

 

 

 

 

Cílem profilování studia Aplikovaná mechanika je zejména příprava pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství, ale i v dalších navazujících magisterských programech Fakulty strojní ČVUT v Praze.