CZ / EN

Vytápění, klimatizace, alternativní zdroje energie a inteligentní budovy

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.

2. KROK

Bakalářský studijní program SI – Strojní inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

3. KROK – má dvě varianty!

1. varianta
Studijní program navazujícího magisterského studia TPR – Technika prostředí (2-letý, bez specializace).

2. varianta
Studijní program navazujícího magisterského studia IB – Inteligentní budovy (2-letý, bez oboru, společně vyučován s Fakultou 
elektrotechnickou a stavební.).

Zaměření studia

  • Vytápění

  • Klimatizace

  • Alternativní zdroje energie

  • Technika budov

Získáte široké znalosti z navrhování, konstruování, vývoje a inovací, projektování, technologie, montáže, provozu, měření a hodnocení strojních zařízení techniky prostředí – větracích, vytápěcích, klimatizačních zařízení, alternativních zdrojů energií, odlučovacích zařízení a zařízení na ochranu proti hluku.

Stanete se odborníky pro vývoj, návrh, realizaci a řízení zařízení ovlivňujících vnitřní prostředí budov, vývoj a výrobu prvků vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení.