CZ / EN

Teoretické disciplíny a jejich aplikace ve strojírenství

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.

2. KROK

Bakalářský studijní program SI – Strojní inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

3. KROK

Studijní program navazujícího magisterského studia AVSI – Aplikované vědy ve strojním inženýrství (2-letý).
Specializace:

  • Aplikovaná mechanika 
  • Matematické modelování v technice
  • Mechatronika 

Zaměření studia

  • Aplikovaná mechanika

  • Matematické modelování v technice

  • Mechatronika

  • Výpočetní modely

Jako absolvent budeš schopen využívat poznatky jak v teoretických, tak mezioborových i aplikačních disciplínách. Jednotlivé specializace lze získat volbou předmětů z několika zaměření podle svých preferencí. Kombinace teoretických a praktických znalostí ti umožní přejít přímo do praxe. Již během studia se zapojíš do výzkumu. Komplexní vzdělání otevírá dveře do světa průmyslu a technologií, zaměřuje se také na soft-skills, týmovou práci a organizaci. Jako špičkový odborník pro výzkum, vývoj i praxi budeš uplatnitelný prakticky ve všech strojírenských oborech. Získáš široké zázemí k úspěšnému uplatnění na trhu práce.

Naši absolventi se uplatňují na pozicích strojní inženýr, konstruktér, projektant, specialista v oblasti průmyslového inženýrství a průmyslu, specialista v oblasti matematiky, biomechaniky, a mnoho dalších.