CZ / EN

Strojírenská technologie a technické materiály

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.

2. KROK

Bakalářský studijní program SI – Strojní inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

3. KROK

Studijní program navazujícího magisterského studia VIN – Výrobní inženýrství (2-letý, bez specializace).

Zaměření studia

  • Strojírenská technologie

  • Technické materiály

  • Metrologie

  • Povrchové úpravy

Jako studenti tohoto oboru získáte hluboké znalosti kovových, polymerních, keramických i kompozitních materiálů, jejich zpracování i aplikace ve strojírenství i dalších oblastech jako je např. biomedicína. Poznáte způsoby zpracování materiálů i hodnocení jejich užitných vlastností z pohledu vnitřní stavby materiálů, fyzikální chemie, termodynamiky i mechaniky.

Získáte široké znalosti technologií strojírenských výrobních procesů hlubším studiem technologií slévání, tváření, svařování, tepelného zpracování, povrchových úprav i technologie obrábění včetně programování v obrábění. Současně se seznámíte také s problematikou výrobního managementu, racionalizace výroby polotovarů, technologie montáží a navrhování výrobních systémů.