CZ / EN

Řízení a management strojírenského podniku

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.

2. KROK

Bakalářský studijní program SI – Strojní inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

3. KROK

Studijní program navazujícího magisterského studia RPS – Řízení průmyslových systémů (2-letý, bez specializace).

Zaměření studia

  • Řízení a management strojírenského podniku

Po absolvování tohoto oboru budete umět tvůrčím způsobem aplikovat znalosti z teorie a praxe provozního, strategického a finančního managementu, marketingu, řízení jakosti, podnikové ekonomiky, práva, informačních technologií a řízení lidských zdrojů.

Budete vybaveni širokou znalostí manažerských metod a technik, metod statistické a rozhodovací analýzy s využitím informačních technologií.