CZ / EN

Mechanika lidského těla a lékařská technika

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.

2. KROK

Bakalářský studijní program SI – Strojní inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

3. KROK – má dvě varianty!

1. varianta
Studijní program navazujícího magisterského studia AVSI – Aplikované vědy ve strojním inženýrství (2-letý).
Specializace:

  • Aplikovaná mechanika 
  • Biomechanika 

2. varianta
Studijní program navazujícího magisterského studia APT – Automatizační a přístrojová technika (2-letý).
Specializace:

  • Přístrojová technika

Zaměření studia

  • Mechanika lidského těla

  • Lékařská technika

  • Biomechanika

Jako absolventi tohoto oboru budete schopni tvůrčím způsobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie pružnosti, mechaniky tekutin, termomechaniky, matematického modelování a biomechaniky, a to jak v oblasti vývoje a výzkumu tak také praktické realizace jednotlivých postupů. Zorientujete se v medicínské problematice, seznámíte se problematikou provozu diagnostických a terapeutických pracovišť nemocnic.