CZ / EN

Konstrukce výrobních linek, robotů v průmyslu a mechatronika

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.

2. KROK

Bakalářský studijní program SI – Strojní inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

3. KROK – má dvě varianty!

1. varianta
Studijní program navazujícího magisterského studia AVSI – Aplikované vědy ve strojním inženýrství (2-letý).
Specializace:

  • Mechatronika 

2. varianta
Studijní program navazujícího magisterského studia RVT – Robotika a výrobní technika (2-letý).

Specializace:

  • Výrobní technika
  • Robotika

Zaměření studia

  • Výrobní linky

  • Roboti v průmyslu

  • Mechatronika

  • Technické materiály

Jako absolventi tohoto oboru budete ovládat teoretické a experimentální metody navrhování výrobních strojů a manipulačních zařízení a způsoby zajišťování jejich provozu. Prohloubíte si své znalosti z teoretické a aplikované mechaniky a dále i ze strojírenské technologie, získáte znalosti o koncepcích konvenčních a číslicově řízených výrobních strojů, manipulátorů a robotů v souvislosti s jejich uplatněním v různých technologických dispozicích strojírenské výroby.

Velká pozornost při výuce je věnována směrům výzkumu a vývoje nových struktur strojů, jejich komponent a perspektivním aplikacím nekonvenčních materiálů v konstrukci částí strojů.

Vedle klasických strojařských disciplín se budete zabývat studiem modelování a simulace mechatronických systémů, teorie řízení počítačem, elektroniky, mikroprocesorů a signálových procesorů, umělé inteligence, navrhování metodik, metod podpory tvořivosti a softwarového inženýrství.