CZ / EN

Kompozity a plastové materiály

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.

2. KROK

Bakalářský studijní program SI – Strojní inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

3. KROK

Studijní program navazujícího magisterského studia VIN – Výrobní inženýrství (2-letý, bez specializace).

Zaměření studia

  • Strojírenská technologie

  • Technické materiály

Jako studenti tohoto oboru získáte hluboké znalosti plastů a kompozitů s polymerní matricí, jejich zpracování i aplikace ve strojírenství i dalších oblastech. Poznáte způsoby zpracování materiálů i hodnocení jejich užitných vlastností z pohledu vnitřní stavby materiálů, fyzikální chemie, termodynamiky i mechaniky.

Získáte široké znalosti technologií strojírenských výrobních procesů a budete schopni navrhovat výrobní linky s ohledem na zpracovávané materiály a jejich specifické fyzikální vlastnosti. Zvládnete navrhovat technologie výroby součástí z plastů, bioplastů, kompozitů, biokompozitů a vláknových kompozitů včetně jejich experimentálního zkoušení. Současně získáte základní znalosti z oblasti řízení provozu a údržby zpracovatelských strojů a zařízení pro zpracování těchto materiálů.