CZ / EN

Energetika a teplárenství

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.

2. KROK

Bakalářský studijní program SI – Strojní inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

3. KROK – má dvě varianty!

1. varianta
Studijní program navazujícího magisterského studia EPI– Energetika a procesní inženýrství (2-letý).
Specializace:

  • Energetika 

2. varianta
Studijní program navazujícího magisterského studia JEZ – Jaderná energetická zařízení (2-letý).
Obor:

  • Jaderná energetická zařízení

Zaměření studia

  • Energetika

  • Teplárenství

Podle svého zájmu si vyberete užší oblast energetiky: spalovací zařízení a kotle, tepelné turbíny, průmyslovou energetiku či jadernou energetiku.

Získáte komplexní znalosti z energetiky zaměřené především do oblasti vývoje, projektování, konstruování a technologií energetických strojů a systémů. Budete připraveni řešit teoretické i aplikované odborné problémy v různých odvětvích energetiky, tj. v oblasti výroby i spotřeby elektřiny, tepla a chladu.