CZ / EN

Aplikace koncepce „Průmysl 4.0“ ve strojírenském podniku

Průběh studia

1. KROK

Podání elektronické přihlášky ke studiu, podle podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech.

2. KROK

Bakalářský studijní program SI – Strojní inženýrství (3-letý), který je bez oboru.
Při pokračování studia v navazujícím magisterském studiu na FS ČVUT v Praze, nemusíte absolvovat přijímací zkoušku.

3. KROK

Studijní program navazujícího magisterského studia RVT – Robotika a výrobní technika (2-letý, 2 specializace).
Specializace:

  • Robotika
  • Výrobní technika 

Zaměření studia

  • Návrh a optimalizace průmyslových výrobních procesů s využitím internetu věcí (IoT);

  • Návrh automatizace výrobních strojů a zařízení s užitím informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence;

  • Návrh informačních systémů pro podnikání a výrobu;

  • Modelování a optimalizace standardní i pokročilé výrobní technologie, automatizačních systémů, mechatronických zařízení a robotických systémů.

V navazujícím studijním programu si rozšíříš přehled v oblasti strojírenské technologie a organizace výroby, modelování systémů v mechanice kontinua, jejich automatického řízení, automatizační a měřicí techniky, programování počítačů a informatiky. Prohloubíš si znalosti potřebné pro návrh a optimalizaci průmyslových procesů a optimalizaci výrobních zařízení a strojů s užitím umělé inteligence. Budeš navrhovat systémy pro podnikání a výrobu, modelovat pokročilé výrobní technologie, robotické systémy, kyberneticko-fyzické systémy a další. Absolventi jsou připraveni na změny v průmyslu, které způsobuje zavádění informačních technologií do výroby i služeb.

Naši absolventi se uplatňují na pozicích ve všech technických provozech, kde dochází k návrhům a uplatnění zařízení pro automatizaci průmyslových procesů zejména s užitím možností internetu věcí (IoT) a organizaci průmyslové výroby. Uplatníte se také v moderních formách podnikání na internetu, v oblasti poskytování služeb, poradenství a vývoje aplikací a systémů souvisejících se čtvrtou průmyslovou revolucí.