CZ/EN

Aktuality

Nižší tření, úspora mazadel i paliv a lepší optické vlastnosti

Publikováno: 11. 02. 2019

Fakulta strojní ČVUT v Praze se podílí na řešení prestižního vědeckého grantu v oblasti tvorby specifických nanovrstev a nanostruktur. Grant s názvem „Nové nanostruktury pro inženýrské aplikace umožněné kombinací moderních technologií a pokročilých simulací“ vychází z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Cílem projektu je vyvinout nové typy povlaků, které výrazně změní důležité vlastnosti povrchu jako je tření, adheze nebo optické vlastnosti.

Grant je koncipován jako pětiletý s rozpočtem 99 milionů korun. Pod vedením týmu prof. ing. Tomáše Polcara, Ph.D. z FEL ČVUT v Praze - katedry řídicí techniky, je zapojena také Fakulta strojní, a to konkrétně prostřednictvím Ústavu výrobních strojů a zařízení (12135) - Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT).
Přímé komerční uplatnění cílů projektu bude zajišťovat zapojení komerčních subjektů, zejména firmy HOFMEISTER, s.r.o. Uplatnění bude například ve zdokonalení řezných nástrojů pro obrábění titanových slitin a kompozitních materiálů nebo u ložisek či pístních kroužků s nižším třením, které mimo jiné sníží spotřebu oleje a paliva u aut. Své uplatnění však výsledky naleznou i v optice nebo biomedicíně.

Pracoviště Ústavu výrobních strojů a zařízení (12135) na Fakultě strojní je v projektu zapojeno týmem odborníků v oblasti třískových a laserových technologií. Vlastnosti a přínosy vyvíjených povlaků určených pro řezné nástroje budou simulovány a experimentálně ověřovány přímo při testech a modelových obráběcích procesech. V oblasti aplikace laserů bude vyvíjena efektivní a šetrná laserová technologie pro odstraňování povlaků již nadeponovaných na povrchu součásti.

Více o zaměření projektu a jeho cílech v článcích z českých médií:

Autor: Ing. Pavel Zeman, Ph.D., 10. 1. 2019