CZ/EN

Aktuality

Noc vědců 2018

Publikováno: 18. 09. 2018

5. října 2018 proběhne Noc vědců na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Od 17.00 hodin můžete navštívit prezentaci zajímavých technických exponátů a laboratoří.

Vestibul fakulty bude patřit nejnovějšímu modelu formule se spalovacím motorem z dílny týmu Formula student CTU CarTech. Naši studenti vám předvedou nejen formuli FS.10, ale představí i své úspěchy na závodním poli. Dozvíte se o soutěžích, kterých se tým účastní anebo přímo sám pořádá. Při vývoji nové formule využili studenti Fakulty strojní ČVUT v Praze mnoho nových technologií. V rámci Noci vědců si můžete se členy týmu o vývoji, materiálech a použitých technologiích pohovořit osobně.

Uvidíte také roboty, vytvořené studenty během ročníkových prací. Programování těchto robotů si mohou každoročně vyzkoušet studenti středních škol během „Letní robotické školy“

V laboratořích uvidíte například:

  • AERODYNAMICKÝ TUNEL CENTRA 3D OBJEMOVÉ LASEROVÉ ANEMOMETRIE
    Tunel je cirkulačního typu s otevřeným měřícím prostorem. Výhodou otevřeného měřícího prostoru je lepší manipulace s modely a instalace přístrojů. Měřící prostor je o rozměrech 950 x 450 x 1200 mm. Maximální rychlost v měřícím prostoru je 60 ms-1. V kolenech tunelu jsou umístěny duté lopatky, kterými proudí chladící voda zajišťující stabilní teplotu při delším běhu tunelu. Tunel je řízen prostřednictví PC pomocí systému DAQ, základní regulovanou veličinou je počet otáček pětilopatkového ventilátoru, který je poháněn elektromotorem o výkonu 45 kW.
  • HLUKOVOU LABORATOŘ
    Hluková laboratoř ústavu umožňuje měření hlukových parametrů klimatizačních zařízení, jako jsou vzduchotechnické jednotky, ventilátory, škrtících elementy, distribuční prvky aj. Dále prvků pro systémy vytápění, jako jsou zdroje tepla (kotle), regulační ventily, otopné plochy atd. Laboratoř (bezdozvuková komora) má rozměry 5,5 x 5,5 x 3,5 m. Vstupní otvor 1,6 x 1,8 m. Stěny spolu se stropem jsou pokryty materiálem absorbujícím zvukovou energii. Obklad stěn je možno upravovat a měřit se dvěmi nebo třemi odrazivými plochami.

 

Celý program akce NOC VĚDCŮ, která proběhne v celém dejvickém kampusu, najdete na webu akce.

Zprávy z médií: