CZ/EN

Aktuality

Úspěch studentů z naší fakulty v EBEC Challenge Prague 2018

Publikováno: 05. 12. 2017

Ve středu 7. listopadu 2017 proběhla na ČVUT v Dejvicích studentská týmová inženýrská soutěž EBEC Challenge Prague 2018 pořádaná místní pobočkou neziskové evropské studentské organizace Board of European Students of Technology. Celá soutěž probíhala v prostorách studovny Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní ČVUT v Praze. Do soutěže se přihlásilo 18 týmů tvořených studenty ČVUT. Obě kategorie, Case study a Team design, byly plně naplněny soutěžními týmy.

Kategorii Case study zaštiťovala firma Procter & Gamble, která si pro soutěžní týmy připravila zadání, ve kterém měli studenti řešit vytvoření automatizované linky pro manipulaci s plastovými láhvemi. Po prezentaci řešení odborné porotě, ve které zasedali akademičtí pracovníci ČVUT, zadavatelé z Procter & Gamble a zástupce BEST Prague, došlo k vyhlášení vítězů.

Pořadí na prvních pozicích je následující:

  1. Tým Harambe did nothing wrong ve složení  Matěj Koubek, Ondřej Stránský, Štěpán Kyjovský, Tomáš Skalický (FS)
  2. Tým #VokříněkHaveMercy ve složení Marek Szeles, Thanh Ho Minh, Pavel Krulec (FEL)
  3. Tým . (tečka) ve složení Michaela Šatková (MUVS), Zbyněk Škoda (FSv), Jan Sedláček (FSv)

Zadání pro kategorii Team design sestavila firma Kamax. Studenti měli řešit problematiku třídící linky na šrouby s podavačem podložek. Pro zkonstruování prototypu na třídění měli k dispozici stavebnici Merkur. Odbornou porotu pro tuto kategorii tvořili zadavatelé z firmy Kamax, akademičtí pracovníci ČVUT a jeden zástupce BEST Prague.

Stupně vítězů obsadily tyto týmy:

  1. Tým ORLab Enterprise ve složení Matyáš Skalický (FIT), Simona Chládková (FA), Bartoloměj Holubář (FA), Lukáš Procházka (FS)
  2. Tým Šonkafleky ve složení Ivan Šonka (FS), Jakub Ludvík (VŠCHT), Vojtěch Bumerl (FS), Adam Hruška (FSv)
  3. Tým Fluffy unicorn ve složení Eva Bartoňková (FIT), Karel Křesťan (FIT), Dan Balarin (FIT), Tomáš Trnka (FEL)

Celý tento soutěžní den jsme úspěšně zakončili na rautu, kde měli možnost studenti a organizátoři pohovořit se zástupci firem a zhodnotit celý program v příjemné atmosféře. Podle ohlasů zástupců jednotlivých firem i soutěžících, proběhla soutěž velice úspěšně.

Držíme palce výherním týmům a doufáme, že se jim povede velice dobře i v mezinárodním kole, které se odehraje tentokrát v Bratislavě.

Fotografie vítězných týmů z obou kategorií najdete zde.