CZ/EN

Aktuality

Přednáška Asociace strojních inženýrů – A.S.I.

Publikováno: 22. 09. 2017

Asociace strojních inženýrů a S-klub Fakulty strojní ČVUT v Praze, pořádá v úterý 3. října 2017 od 15.00 hodin přednášku s diskusí:

Doc. Ing. DANIEL HANUS, CSc., FD ČVUT v Praze „Trendy a vize dalšího vývoje pohonu letadel“

Přednáška proběhne v konferenčním centru FS ( přízemí, místnost C1-17), Technická 4, Praha 6. Vstup volný.

Anotace:
V přednášce budou vysvětleny základní principy pohonu letadel s důrazem na dosažení vysokých celkových účinností pohonu letadel při současném snižování ekologických dopadů. V přednášce budou prezentovány současné špičkové technologie a trendy v konstrukci a projektování pohonných jednotek s důrazem na integraci pohonné jednotky a trupu letadla. Dále budou představeny výrobní přelomové technologie a materiály umožňující dosažení významného pokroku při plnění strategie Evropské unie v oblasti dopravy, vyjádřené v dokumentech „European Aeronautics: A vision for 2020 ACARE“ a „Flightpass 2050 – Europ’s vision for aviation – European Comission“. V závěru budou představeny vize a možné cesty dalšího vývoje v pohonu letadel do roku 2050 a za něj, obsahující představy distribuovaného pohonu elektricky poháněnými ventilátory, plná integrace pohonu s drakem, hybridní elektrický pohon se supravodivým rozvodem elektrické energie, laminární obtékání křídla a trupu letadla s odsáváním mezní vrstvy, nové konstrukční architektury letadla s pohonnými jednotkami.

Přednášející:
Doc. Ing. DANIEL HANUS, CSc. – Předseda Českého svazu vědeckotechnických společností ČSVTS, Vice – President Českého národního výboru FEANI, Prezident Odborné společnosti letecké České republiky CzAeS, dlouholetý člen Ústavu letecké dopravy Fakulty dopravní ČVUT v Praze, člen Executive Board sítě excelence technických univerzit Evropské unie PEGASUS Network, Prezident Asociace strojních inženýrů ČR. Profesní, vědecké a inženýrské zaměření: Pohon letadel, Letadlové turbínové motory, vnitřní aerodynamika a termodynamika letadlových turbínových motorů a lopatkových strojů.