Aktuality

Nová formule týmu strojařů CTU Cartech

Publikováno: 11. 07. 2017

Tým CTU Cartech absolvoval s novou formulí FS.09 několik závodů Formula Student! V letošním roce zvolil tým úplně novou koncepci vozu a bohužel se během dvou závodů projevily některé závady. Přesto dosáhl tým úspěchu v závěrečném podniku Formula Student Spain, kdy ve velké konkurenci vybojoval celkové 7. místo.

Gratulujeme všem členům týmu CTU Cartech!

Pro rekapitulaci uvádíme výsledky závodů s formulí FS.09:

Při vývoji nové formule využili studenti Fakulty strojní ČVUT v Praze, z týmu CTU Cartech, mnoho nových technologií. Vývoj formule můžete sledovat na Facebooku CTU Cartech.


Tým CTU Cartech se skládá asi z 30 studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří studují na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Z hlediska struktury se tým dělí na dvě základní skupiny, technickou a projektovou. Nad těmito skupinami stoji fakultní poradce, jako člověk zodpovědný za všechny aktivity týmu.

Technická skupina se skládá z více podskupin a každá zastupuje určitou oblast vývoje vozu. Projektová skupina zahrnuje tři se sebou úzce související části. Každý student účastnící se konstrukce, stavby, testování, závodu a dalších událostí spojených s projektem, si vyzkouší v praxi technické, lidské a jazykové dovednosti a znalosti. Kromě vítězství v soutěži  Formula Student/SAE, projekt poskytuje skvělou zkušenost a přípravu na povolání pro budoucí inženýry.

Celou historii týmu CTU Cartech můžete najít zde.

Fotografie nové formule FS.09, týmu CTU Cartech, pořídil Filip Fabian.

Fotogalerie