CZ/EN

Aktuality

ATHENS Week – 11.2017

Publikováno: 11. 07. 2017

V rámci programu ATHENS byl vyhlášen intenzivní sedmidenní kurz v rámci Evropy, od 11. do 18. listopadu 2017. Informace o jednotlivých kurzech najdete zde: http://www.athensprogramme.com/catalog

 

Přihlašování bude spuštěno koncem srpna!

Všeobecné informace

ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates)
Program ATHENS byl zahájen v roce 1997 za podpory Evropské komise. Spojuje 17 významných technických evropských univerzit. Je to především ParisTech (sdružení 10 nejvýznamnějších pařížských Grandes Ecoles d’Ingemieurs, a sice ENGREF, ENPC, ENSAM, ENSCP, ENSMP, ENST, ENSTA, Ecole Polytechnique, ESPCI, INAGP), dále TU Delft, KU Leuven, INST Lisboa, UCL Louvain-la-Neuve, UP Madrid, NTNU Trondheim, TU Budapest, TU Wien, Politecnico di Milano, TU München, TU Warsaw a od roku 2008 Aristotle University of Thessaloniki a Istanbul Technical University.
Týdenní intenzivní kurzy. Uvedené univerzity poskytují v rámci programu ATHENS studentům vyšších ročníků partnerských technických univerzit týdenní intenzivní kurzy v moderních oborech a technologiích na špičkové vědecké úrovni. Kurzy jsou nabízeny dvakrát ročně (březen, listopad). Odborná část kurzů probíhá v angličtině, francouzštině nebo španělštině v rozsahu 30 hodin. Je doplněna kulturním programem v rozsahu 12-15 hodin, ve kterém mají studenti příležitost blíže se seznámit s kulturou a prostředím dané země. Je obvyklé, že po absolvování takových kurzů se řada studentů přihlásí na danou školu k dalšímu studiu. Kurzy jsou pravidelně hodnoceny z hlediska kvality.
ČVUT bylo k této skupině evropských technických univerzit přizváno roku 2003. Z členství v programu ATHENS pro ČVUT vyplývá povinnost zorganizovat několik kurzů v Praze a umožnit studentům ČVUT účast na kurzech partnerských univerzit.
Důležité:
  • Programu ATHENS se lze zúčastnit (tzn. vyjet) pouze jednou!!! – pokud jste se programu v minulosti již zúčastnili (vyjeli jste), nemůžete se do programu znovu přihlásit; pokud jste podali přihlášku a nebyli jste vybráni a programu jste se tedy nezúčastnili, můžete se hlásit znovu.
  • Program ATHENS je určen pro studenty ČVUT, kteří jsou zapsáni ve studijních programech v českém jazyce.
  • Veškeré dotazy týkající se programu ATHENS směřujte prosím na Ing. Janu Dudkovou.
  • Za účast na kurzu ATHENS nejsou na ČVUT přidělovány kredity.