CZ/EN

Aktuality

Seminář ICDAM – Biomateriály a jejich povrchy

Publikováno: 23. 05. 2017

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na jubilejní desátý ročník odborného semináře „BIOMATERIÁLY A JEJICH POVRCHY“ se speciálním zaměřením na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů, který se bude konat ve dnech 19. – 22. září 2017 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn. Více informací naleznete na webové stránce www.irsm.cas.cz/biomaterialy , kde se také můžete zaregistrovat.

I letos se v rámci semináře uskuteční soutěž o nejlepší studentské referáty. Nově jsme pro vás ve spolupráci s biomedicínskou firmou Medicem připravili studentský workshop, během kterého se seznámíte s procesem vývoje nitrooční čočky.

Těšíme se na Vaši účast!


Za organizační výbor:

Ing. Zdeněk Tolde
*ICDAM - Innovation Centre for Diagnostics And Application of Materials (ICDAM)*
Czech Technical University in Prague
Faculty of Mechanical Engineering
Department of Materials Engineering
Karlovo nám. 13
121 35 Prague 2
Czech Republic
phone: +420 224 357 528
fax: +420 224 911 406
E-mail: zdenek.tolde@fs.cvut.cz