CZ/EN

Aktuality

Výběrové řízení pro pracovní pobyt: Výzkumný pracovník junior na University of Sheffield

Publikováno: 17. 11. 2020

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze vypisuje podle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výběrové řízení:
na pozici výzkumný pracovník junior pro Ústav výrobních strojů a zařízení U12135, pro pracovní pobyt na zahraniční univerzitě University of Sheffield AMRC, sídlem Advanced Manufacturing Park, Wallis Way, Catcliffe, Rotherham, S60 5TZ, Velká Británie, v rámci projektu financovaného z OP VVV „Mobilita ČVUT – VTA“.

 

Místo výkonu práce: University of Sheffield AMRC, Advanced Manufacturing Park, Wallis Way, Catcliffe, Rotherham, S60 5TZ, Velká Británie
Délka pracovního pobytu: 3 měsíce
Výše úvazku: 1,0 FTE
Předpokládané datum zahájení pracovního pobytu: 1. 1. 2022
Náplň práce:
 • práce na výzkumném projektu v oblasti průmyslové robotiky a CAM programování
 • příprava a provádění experimentů v průmyslových aplikací robotů a programování
 • zpracování získaných dat, analýza výsledků, zobecnění závěrů
 • příprava publikace ve spolupráci vysílajícího a prijímacího pracoviště
Zájemce musí splňovat následující podmínky:
 1. být výzkumným pracovníkem – juniorem. Jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR);
 2. mít mentora v zahraničí, který musí splnit tato výkonnostní kritéria:
 • H-index – minimální hodnota 8,5 v přepočtu dle normalizační tabulky (návod na výpočet normalizovaného h-indexu je v příloze tohoto dokumentu). Zdrojem pro přepočet hodnoty h-indexu je Web of Science nebo Scopus;
 • podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel zároveň se nesmí jednat o interní grant nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy) být v době realizace mobility zaměstnancem ČVUT na minimální pracovní úvazek 0,5 a mít doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta);
 1. jedná-li se o výjezd Ph.D. studenta – doporučení svého školitele.
Povinnosti výzkumného pracovníka:
 • Pravidelné měsíční reportování o svém působení v zahraniční instituci formou Zpráv o činnosti;
 • Účast na konferenci/ semináři/ workshopu minimálně jednou za každých započatých 6 měsíců výjezdu;
 • Dodržení návratové fáze v délce 6 měsíců, po kterou musí být výzkumný pracovník v pracovním poměru k FS ČVUT.
 • Uspořádání semináře/workshopu v návratové fázi za účelem diseminace výsledků a poznatků získaných na svém působení v zahraniční instituci;
 • Dosažení bagatelní podpory 300 hodin za dobu realizace mobility.
Povinné přílohy žádosti:
 • Přihláška do výběrového řízení vč. krátkého návrhu výzkumné práce v hostující organizaci;
 • Profesní životopis výzkumného pracovníka;
 • Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta;
 • Diplom (případně jeho nostrifikaci a v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu.);
 • Profesní životopis mentora, včeteně jeho publikační činnosti a uvedení účasti na grantech v českém nebo anglickém jazyce (může být obsaženo v životopise);
 • Výpočet normalizovaného h-indexu mentora.

 
Přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami žádosti je třeba podat do 17. 12. 2020 prostřednictvím emailové adresy na t.frelichova@rcmt.cvut.cz a na petra.lavicka@fs.cvut.cz.
Pracovní pobyt je financovaný z prostředků výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980.

[Aktuality/11_2020/hindex03.jpg]