CZ / EN

Aktuality

Zveme vás na Den otevřených dveří

Publikováno: 09. 10. 2019

Zájemce o studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze, ale i rodiče potenciálních studentů zveme na Den otevřených dveří v sobotu 9. listopadu 2019 od 9.00 hodin, kdy budou připraveny prezentace jednotlivých ústavů fakulty.

Od 10.00 a 13.00 hodin proběhnou přednášky o studiu, během kterých promluví děkan fakulty prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., proděkan pro pedagogiku doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. Po každé z přednášek můžete zamířit na komentovanou prohlídku fakulty včetně vybraných pracovišť a laboratoří.

PROGRAM

 • Den otevřených dveří proběhne v budově Fakulty strojní v Dejvicích, Technická 4, Praha 6 (metro A, stanice Dejvická).
 • Prezentace jednotlivých ústavů fakulty budou k vidění od 9.00 hodin před vchodem na fakultu, ve vstupním vestibulu a na chodbě ve 2. patře.
 • Přednášky o studiu proběhnou od 10.00 a 13.00 hodin  v posluchárně D1-266. 
 • V 11.15 a v 14.15 hodin můžete od posluchárny D2-266 následovat průvodce k prohlídce jednotlivých laboratoří a pracovišť fakulty.

Seznam laboratoří a pracovišť, do kterých budete moci nahlédnout:

 • Ústav strojírenské technologie ► Uvidíte ukázku robotického svařování, včetně ukázky kolaborativního robota pro svařování. Také uvidíte ukázku výroby odlitků z hliníkových slitin.
 • Ústav konstruování a částí strojů ► Uvidíte: testovací stanoviště třecích dvojic, testovací stanoviště ložisek, laboratoř tenzometrie, fotoelasticiometr.
 • Ústav procesní a zpracovatelské techniky ► Uvidíte technologie a zařízení pro materiálově-energetickou recyklaci odpadů, pro čištění odpadních vod a plynů. Čekají na vás ukázky laboratorních zařízení pro předúpravu odpadů, sušárny, třídiče, drtiče, mlýny, reaktory, bioreaktory, výměníky tepla, technologie výroby pokročilých biopaliv (bioplyn, bioetanol). Dále vás seznámíme s trendy v oblasti využití emisního oxidu uhličitého jako suroviny pro výrobu biopaliv a cenných chemických látek. 
 • Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie ► Uvidíte ukázku víceosého obrábění, laboratoř aditivních technologií a počítačovou tomografii pro využití ve strojírenství.
 • Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky ► Uvidíte stroje na provádění materiálových zkoušek a testovací sestavy na zatěžování konstrukcí a dílů. V provozu bude axiálně torzní zkušební stroj s řízenými silami a posuvy a s ohřevem vzorku na principu indukce pro zkoušky teplotně mechanické únavy kovů. Prohlédnete si také laboratoř rapid prototyping s použitím různých typů materiálu a jejich aplikace v biomedicíně. Uvidíte výzkum mechatronických řešení, od nových konceptů podvozků mobilních robotů, přes spolupracující roboty, lanové manipulátory, nekývající jeřáb až po aktivní nástroje pro řízení vibrací.
 • Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky ► Uvidíte cirkulační aerodynamický tunel, modelovou chladicí věž, ukázky z programu Výzkumu a vývoje bezpilotních prostředků a ukázky vysokoškolských kvalifikačních prací.
 • Ústav techniky prostředí ► Uvidíte trať pro měření rotačních výměníků, klimatickou komoru, klimatizační jednotky a zpětné získávání tepla z odpadní vody.
 • Ústav přístrojové a řídicí techniky ► Uvidíte model výrobní linky dle principů Industry 4.0 – Cyber Physical Factory, laboratorní úlohy pro výuku automatického řízení, programovatelné automaty, vizualizace – SCADA systémů a Cyber Factory Lab.  
 • Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel ► Ve vestibulu Fakulty strojní předvedou studenti z týmu Formula Student CTU CartTech své závodní vozy. Můžete se jich zeptat na vše, od návrhu, přes stavbu formule, až po mezinárodní závody, kterých se tým našich studentů každoročně účastní. Během prohlídek laboratoří můžete také navštívit dílnu, kde formule studenti staví.
 • PODORBNOSTI S UKÁZKAMI NAJDETE NA FACEBOOKOVÉ UDÁLOSTI !

Doprovodný program

V posluchárně 366 (3.patro) bude také od 11.30 hodin probíhat prezentace skupiny studentů The Trageds o sjíždění horských cest Makedonie a Albánie, o objevování krajin, místní kultuře, ale také o nekonečných opravách starých strojů v polních podmínkách a o tom, jak může škola pomoci v plnění snů.


Vybírejte už nyní,  ČÍM CHCETE BÝT !

Zástupci fakulty na Dnech otevřených dveří rádi odpovědí na jakékoli otázky. 

Fotogalerie