CZ / EN

Oznámení o obhajobách disertačních prací

Datum Místo Čas Obor Jméno Téma disertační práce
28.7.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost Ú 12102
(B2-236, 2. patro)
10:00 Matematické a fyzikální inženýrství Ing. Michal Haubner Modification of the surface properties using ion and electron beams
15.6.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 15:00 Program: Energetika a procesní inženýrství Ing. Matěj Vodička Formation of NOx in oxy-fuel combustion in a bubbling fluidized bed
13.4.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost G3-118 CTIV 11:00 Strojírenská technologie Ing. Alena Faltýnková Vliv pokovení na materiálové vlastnosti
30.3.2023 Horská 3, Praha 2, zasedací místnost A-119 (1. patro)
 
10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jiří Sova Zvyšování užitných vlastností vřeten obráběcích strojů s valivým uložením
29.3.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost 714 na Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 10:15 Dopravní stroje a zařízení Ing. Ondřej Miláček New possibilities for gearwheels of automotive gearboxes
15.3.2023 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost B 114 10:00 Materiálové inženýrství Ing. Martin Kuřík Vliv nekonvenčních metod tepelného zpracování na užitné vlastnosti vybraných nástrojových ocelí
2.3.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
14:00 Strojírenská technologie Ing. Zdeněk Hazdra Povrchy a povlaky s parametry pro automobilový průmysl
25.1.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost B1-819 (Ústav techniky prostředí) 10:30 Technika prostředí Ing. Tomáš Legner Proudění v deskových otopných tělesech se zaměřením na optimalizaci distančního kroužku
4.1.2023 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
10:00 Strojírenská technologie Ing. Hadi Husain Risk Factors of Tribological Processes and Their Environmental Impact
11.11.2022 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost B 104 10:00 Matematické a fyzikální inženýrství Ing. Marek Pátý Numerical Simulations of Turbine Blade Flutter
9.11.2022 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost Ústavu materiálového inženýrství 15:00 Materiálové inženýrství Ing. Zoya Ghanem The application of plasma treated polyethylene and glass fibers in composites and sandwiches prepared via rotational molding
22.9.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost 305h (3. patro) 13:00 Technická kybernetika Ing. Václav Olšanský Zpracování obrazů z pixelových detektorů při radiografii nabitými částicemi
14.9.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
13:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Viktor Vajc Pool Boiling of Water–Glycerin Mixtures
13.9.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
10:00 Dopravní stroje a zařízení Jan Fořtl, M.Sc. Physical Modeling of Combustion Engine Process and Gas Exchange for Real-time Applications
5.9.2022 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost B 104 11:00 Matematické a fyzikální inženýrství Ing. Martin Hanek Numerical solution of the incompressible flow using the domain decomposition method
2.8.2022 MS Teams a zčásti Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost Ú 12120 10:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Ivajlo Brankov Hybrid Vehicle Powertrain with Range Extender
26.7.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost Ú 12102
(B2-236, 2. patro)
10:00 Matematické a fyzikální inženýrství Ing. Vladislav Píša Použití křemíkových detektorů pro vojenské účely
26.7.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
10:00 Strojírenská technologie Ing. Stefan Krebs Vstřikování termoplastů vyztužených krátkými skleněnými vlákny – Analýza orientace a homogenizace vláken ve výstřiku
29.6.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost Ú 12134 10:00 Strojírenská technologie Ing. Zdeněk Pitrmuc Kvalita povrchové vrstvy:
Výzkum vybraných parametrů integrity povrchu při obrábění materiálů leteckého průmyslu
29.6.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
10:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Maxim Lutovinov Approximate Methods for Calculating Notch Tip Strains and Stresses under Multiaxial Cyclic Loading
28.6.2022 Horská 3, Praha 2, zasedací místnost A-21 10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Viktor Kulíšek Vliv nekonvenčních materiálů na dynamické vlastnosti nosných dílců obráběcích strojů
20.6.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 305h 13:00 Technická kybernetika Ing. Martin Novák Aplikace metod umělé inteligence pro interpretaci a predikci mikrometeorologických stavů ekosystému
20.6.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
10:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Miloš Kašpárek Analýza proudového pole v cévním přístupu
13.6.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost G3-118 CTIV 10:00 Strojírenská technologie Ing. Pavel Nachtnebl Možnosti nedestruktivního hodnocení kvality difúzních spojů
9.6.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
10:30 Strojírenská technologie Ing. Libor Horáček Rapid Prototyping - využití technologie sandprint
1.6.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
13:00 program: Energetika a procesní inženýrství, bez oboru Ing. Karin Astrid Senta Rindt Accumulation of heat in basalt at high temperatures in packed and fluidized bed
1.6.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
10:30 Energetické stroje a zařízení Ing. Václav Novotný Absorption power cycle with aqueous salt solution for low temperature heat utilization
27.5.2022 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost B 114 10:00 Materiálové inženýrství Ing. Jaroslav Petr-Soini Vliv metalurgických faktorů na kvalitu svarového spoje u vysokopevných ocelových plechů s povlakem na bázi Al-Si
18.3.2022 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost B 114 10:00 Materiálové inženýrství Ing. Petr Ducháček
 
Materiálové vlastnosti heterogenních svarových spojů pro energetiku
16.3.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
11:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Tomáš Romsy Kondenzace vodní páry za přítomnosti inertního plynu
9.3.2022 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost B 114 10:00 Matematické a fyzikální inženýrství Ing. Vladimír Hric Numerické řešení proudění mokré páry s nerovnovážnou kondenzací
4.3.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
10:30 Dopravní stroje a zařízení Ing. Tomáš Fridrichovský Dynamické vlastnosti pohonů moderních kolejových vozidel
21.02.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost B1-819 14:00 Technika prostředí Ing. Jan Králíček Aerodynamický hluk lopatkových mříží při nízkých Machových číslech
2.2.2022 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost B 114 13:30 Materiálové inženýrství Ing. Vladimír Mára Degradační chování vybraných plastů a kompozitů z hlediska lomové mechaniky
2.2.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
9:30 Dopravní stroje a zařízení Ing. Michal Čížek Analýza proudění v labyrintových ucpávkách malého turbovrtulového motoru
26.1.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
11:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Ivan Bortel Potenciál vznětového dvoupalivového motoru z hlediska snižování emisí skleníkových plynů
25.1.2022 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Mehmet Ayas Investigation of Flow and Agitation of non-Newtonian Fluids
17.12.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 (v přízemí) 10:00 Strojírenská technologie Ing. Lukáš Chrášťanský Metodika mechanické fixace lemových spojů pro zajištění rozměrové stability během výrobních procesů
15.11.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 (v přízemí) 10:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Jiří Volech Optimalizace a řízení lehkých poddajných mechanismů s přídavnými aktuátory a senzory
10.11.2021 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost B 114 11:30 Materiálové inženýrství Mgr. Barbara Nevrlá Geomaterials in Plasma Spraying
10.11.2021 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost B 114 10:00 Materiálové inženýrství Ing. Jan Krčil Studium oxidických vrstev pro úpravu povrchu biomateriálů
20.10.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, MS Teams 10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav Intensification of mixing and homogenisation of culture medium in photobioreactors for microalgae production
14.10.2021 Horská 3, Praha 2, zasedací místnost A-119 10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jan Grau Vliv poddajnosti pohonů na samobuzené kmitání při obrábění
12.10.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17
(v přízemí)
10:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Jakub Jelínek New advanced methods in side crash testing
11.10.2021 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost B 114 11:00 Materiálové inženýrství Ing. Michal Junek, IWE Posuzování životnosti svarových spojů VT parovodů z martenzitických ocelí v podmínkách creepového poškozování
23.9.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 (v přízemí) 14:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jan Hoidekr Inovace technologie loupání a metodika loupatelnosti semen olejnin
 
21.9.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 (v přízemí) 10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Stanislav Solnař Contactless heat transfer measurement methods in processing units
17.9.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 (v přízemí) 10:30 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Jindřich Hála Compressible Fluid Flow through Narrow Channels
13.9.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost A2 – 158 (1. patro) 10:00 Biomechanika Ing. Jitka Řezníčková Nanomechanika biomembránových inkluzí
2.9.2021 Karlovo nám. 13, Praha 2, zasedací místnost KN:D-104 (v přízemí budovy D) 13:00 Matematické a fyzikální inženýrství Ing. Jan Valášek Numerical Simulation of Fluid-Structure-Acoustic Interaction in Human Phonation
2.7.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 10:00 Technická kybernetika Ing. Martin Veselý Adaptivní metody pro řízení hydraulických systémů
1.7.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 12:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Jiří Fumfera Fenomenologické modelování cyklického zpevnění materiálu závislého na hladině zatížení
28.6.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 17 (v přízemí) 10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Martin Žižka Přestup tepla mezi plynem a kapalinou ve dvoufázových kontaktorech
14.6.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 10:30 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Veronika Barraclough Portálový vír v úplavu hyperboloidního modelu
6.4.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 9:00 Biomechanika Ing. Tereza Gerdová (roz. Voňavková) Mechanical Propertires of Perivascular Adipose Tissue and its Effect on Biomechanics of Abdominal Aorta
19.3.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 9:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. František Procházka Robustní řízení redundantních paralelních mechanismů
11.2.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 11:00 Technika prostředí Ing. Viacheslav Shemelin Kombinovaný solární kolektor vzduch-kapalina
11.2.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 9:00 Technika prostředí Ing. Nikola Pokorný Zasklený kapalinový fotovoltaicko-tepelný kolektor
28.1.2021 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 10:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Lukáš Málek Stanovení metodiky systémové integrace komponent kolejového vozidla k docílení optimálního prostředí v jeho interiéru
19.11.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 13:00 Technická kybernetika Ing. Matouš Cejnek Novelty detection via linear adaptive filters
30.10.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 10:00 Technická kybernetika Ing. Peter Mark Beneš Higher Order Neural Unit Adaptive Control and Stability Analysis for Industrial System Applications
21.10.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, posluchárna
č. 366
15:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Jiří Štefanica Predikční modely NOx pro fluidní kotle
1.10.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
14:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Robert Kulhánek Aerodynamické charakteristiky flexibilních křídel