CZ/EN

Oznámení o obhajobách disertačních prací

Datum Místo Čas Obor Jméno Téma disertační práce
23.1.2019 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
13:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Martin Morávek Výzkum přesnosti pětiosých frézovacích center
23.1.2019 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jiří Drobílek Samobuzené kmitání v obráběcích strojích
18.12.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost G3-118 (Centrum technologických informací a vzdělávání) 13:30 Energetické stroje a zařízení Ing. Jan Škarohlíd Advanced Coatings of Nuclear Fuel Cladding
14.12.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Jan Dumek Aerodynamic Parameters for Description of Flight of Rotating Volleyball
13.11.2018 Karlovo nám. 13,
Praha 2,
Ústav materiálového inženýrství, zasedací místnost B114
10:00 Materiálové inženýrství Ing. Jakub Horváth, IWE The structural stability of creep resistant austenitic steels SUPER 304H and Tp 347HFG
22.10.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
12:00 Strojírenská technologie Ing. Tomáš Pačák Kompenzace odpružení u velkoplošných karosářských výlisků
22.10.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Strojírenská technologie Ing. Jan Brajer Vliv metody laser shock processing na integritu povrchu
26.9.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:00 Strojírenská technologie Ing. Martin Kubelka Vliv citlivosti materiálu na rychlost deformace při reálném lisovacím procesu
26.9.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 531 (5. p.) 9:45 Energetické stroje a zařízení Ing. Guk Chol Jun Potenciál aplikace vyrovnávacích štěrbin u bubnového rotoru s rovnotlakým lopatkováním
26.9.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Strojírenská technologie Ing. Barbora Kunzová Systém optimalizace procesů údržby dle technického stavu zařízení v energetickém průmyslu
26.9.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost č. 531 (5. p.) 8:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Aleš Macálka Tvarová modifikace rozváděcí lopatky koncových stupňů parních turbín
24.9.2018 Karlovo nám. 13,
Praha 2,
zasedací místnost ŘEP
13:00 Řízení a ekonomika podniku Ing. Šárka Findová Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku
20.9.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost A1-305h (3. patro) 10:00 Technická kybernetika Ing. Pavel Trnka Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD
30.7.2018 Karlovo nám. 13,
Praha 2, Ústav materiálového inženýrství, zasedací místnost B114
10:00 Materiálové inženýrství Mgr. Maxim Puchnin Možnosti indentačních zkoušek tvrdosti pro stanovení mechanických vlastností materiálů
26.7.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
12:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Slavomír Entler Energetické využití jaderné fúze
26.7.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Ladislav Veselý Study of Power Cycle with Supercritical CO2
25.6.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Biomechanika Ing. Hynek Chlup Experimentální biomechanika cév a jejich náhrad
17.5.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Zuzana Broučková Synthetic and continuous jets impinging on a circular cylinder: Flow field and heat transfer experimental study
20.4.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Vít Pešava Relativní rychlost mezi částicí a turbulentně proudící tekutinou
28.3.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost č. 714 (7. patro) 12:45 Dopravní stroje a zařízení Ing. Filip Černík Phenomenological Combustion Modeling for Optimization of Large 2-stroke Marine Engines under both Diesel and Dual Fuel Operating Conditions
28.3.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost č. 714 (7. patro) 10:30 Dopravní stroje a zařízení Ing. Zdeněk Žák A 1-D Unsteady Model of a Twin Scroll Radial Centripetal Turbine for Turbocharging Optimization
2.3.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Vít Štorch Verified Unsteady Model for Analysis of Contra-Rotating Propeller Aerodynamics
30.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
14:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Ladislav Mráz Efektivní paralelní řešení dynamiky soustav těles
29.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
14:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Štěpán Chládek Modelování dynamických vlastností a stabilita těles v interakci s proudící tekutinou
29.1.2018 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Pavel Vrba Využití nekonvenčních materiálů ve stavbě nosných soustav obráběcích strojů
29.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Strojírenská technologie Ing. Lukáš Turza Analýza rizik v technologické praxi a její metodika
26.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Pavel Malý Návrh metodiky výpočtu klinčových spojů
24.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Pavel Sláma Analýza termodynamických jevů v potrubních sítích
23.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost č. 623 (v 6. patře) 14:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Ján Kopačka Efficient and Robust Numerical Solution of Contact Problems by the Finite Element Method
19.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Pavel Mosler Disipace energie na vnitřních svalcích spojů plastových potrubních přivaděčů vody
18.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 18
(v přízemí budovy)
10:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Adam Barák A Fast Engine Model for Transient Simulations of Turbocharged Vehicle Powertrains
16.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Aleš Kratochvíl Aktivní tlumení dynamické aeroelastické odezvy ultralehké letecké konstrukce
8.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:00 Biomechanika Ing. Jan Veselý Constitutive Modeling of Human Saphenous Veins under 3D Stress State
8.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Biomechanika Ing. Jana Hornová Clinical Biomechanics of Hip Joint
20.12.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost A1-305h (3. patro) 10:30 Technická kybernetika Ing. Cyril Oswald Provozní ekonomicko-ekologická optimalizace při regulaci biomasových kotlů
21.11.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost A1-305h (3. patro) 10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jakub Mašek Metoda magnetického abrazivního finišování rotačně symetrických ploch pro výrobu rentgenové optiky
25.9.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice místnost B1-623 (6. patro) 11:00 Biomechanika Ing. David Hromádka Pulsní tok v kardiovaskulárním systému
21.9.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
12:30 Strojírenská technologie Ing. Hana Pechová Objednací systémy - návrh metodiky. Hledisko emisí CO2 v přepravě materiálu.
21.9.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:30 Strojírenská technologie Ing. Petr Mikeš Vliv konfigurace snímacího systému na nejistotu měření CMM
19.9.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost G3-118 (Centrum technologických informací a vzdělávání) 12:00 Strojírenská technologie prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek Nové modelovací a simulační techniky pro efektivní optimalizaci technologických procesů
6.9.2017 Karlovo nám. 13, Praha 2, místnost D 104
Ústav technické matematiky
13:30 Matematické a fyzikální inženýrství Ing. Martin Slouka Numerické řešení dvourozměrného transsonického turbulentního proudění