Oznámení o obhajobách disertačních prací

Datum Místo Čas Obor Jméno Téma disertační práce
24.3.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice konferenční místnost č. 17 (v přízemí fakulty) 9:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Lukáš Dvořák Zobecnění závislostí přestupu tepla a hmoty v dvoufázovém proudění
15.3.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice konferenční místnost č. 17 (v přízemí fakulty) 14:00 Strojírenská technologie Olga Konovalova, M.Sc.Eng. Properties of Nanocomposite Coatings Based on Polymers
3.3.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice konferenční místnost č. 17 (v přízemí fakulty) 10:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Martin Miczán Experimentální výzkum vícefázového proudění ve strojírenských a energetických zařízeních
24.2.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice konferenční místnost č. 17 (v přízemí fakulty) 10:30 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Ondřej Berka Studie distribuce zatížení evolventního ozubení v převodových ústrojích
24.2.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice konferenční místnost č. 17 (v přízemí fakulty) 9:30 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Martin Dub Návrh autodiagnostické metody pro pohony kolejových vozidel
17.2.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice konferenční místnost č. 17 (v přízemí fakulty) 10:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Tomáš Jelínek Vliv vstupních parametrů proudu na práci axiálního turbínového stupně
13.2.2017 Karlovo nám. 13, Praha 2, místnost D 104
Ústav technické matematiky
10:30 Matematické a fyzikální inženýrství Mgr. Viktor Šíp Numerické simulace atmosférického proudění a šíření zplodin v mikroměřítkách
30.1.2017 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
13:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Vojtěch Matyska Paralelní chod dvou pohonů v posuvech NC strojů
30.1.2017 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Josef Kekula Přídavná vysokootáčková vřetena
26.1.2017 Karlovo nám. 13, Praha 2, místnost KN:B-114
Ústav materiálového inženýrství
10:00 Materiálové inženýrství Ing. Daniela Poláchová Strukturní stabilita svarových spojů modifikovaných chromových žáropevných ocelí
25.1.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice
místnost B1-132
13:00 Strojírenská technologie Ing. Petr Zikmund Metalografické a procesní aspekty ovlivňující trvanlivost nástrojových materiálů pro lití pod tlakem
24.1.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice konferenční místnost č. 17 (v přízemí fakulty) 10:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Jiří Pakosta Návrh náhrady synchronizační spojky
24.1.2017 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
13:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. David Burian Diagnostika a přesnost chodu vřeten obráběcích strojů
23.1.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice konferenční místnost č. 17 (v přízemí fakulty) 11:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Petr Svatoš Optimalizace a řízení pohybu vláknově ovládaných paralelních mechanismů
17.1.2017 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
13:30 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jan Koubek Adaptivní kompenzace nepřesnosti obráběcích strojů
17.1.2017 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Eduard Stach Nová komplexní metodika analýzy hydrostatických vedení