CZ/EN

Oznámení o obhajobách disertačních prací

Datum Místo Čas Obor Jméno Téma disertační práce
17.5.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Zuzana Broučková Synthetic and continuous jets impinging on a circular cylinder: Flow field and heat transfer experimental study
20.4.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Vít Pešava Relativní rychlost mezi částicí a turbulentně proudící tekutinou
28.3.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost č. 714 (7. patro) 12:45 Dopravní stroje a zařízení Ing. Filip Černík Phenomenological Combustion Modeling for Optimization of Large 2-stroke Marine Engines under both Diesel and Dual Fuel Operating Conditions
28.3.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost č. 714 (7. patro) 10:30 Dopravní stroje a zařízení Ing. Zdeněk Žák A 1-D Unsteady Model of a Twin Scroll Radial Centripetal Turbine for Turbocharging Optimization
2.3.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Vít Štorch Verified Unsteady Model for Analysis of Contra-Rotating Propeller Aerodynamics
30.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
14:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Ladislav Mráz Efektivní paralelní řešení dynamiky soustav těles
29.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
14:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Štěpán Chládek Modelování dynamických vlastností a stabilita těles v interakci s proudící tekutinou
29.1.2018 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Pavel Vrba Využití nekonvenčních materiálů ve stavbě nosných soustav obráběcích strojů
29.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Strojírenská technologie Ing. Lukáš Turza Analýza rizik v technologické praxi a její metodika
26.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Pavel Malý Návrh metodiky výpočtu klinčových spojů
24.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Pavel Sláma Analýza termodynamických jevů v potrubních sítích
23.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost č. 623 (v 6. patře) 14:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Ján Kopačka Efficient and Robust Numerical Solution of Contact Problems by the Finite Element Method
19.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Pavel Mosler Disipace energie na vnitřních svalcích spojů plastových potrubních přivaděčů vody
18.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 18
(v přízemí budovy)
10:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Adam Barák A Fast Engine Model for Transient Simulations of Turbocharged Vehicle Powertrains
16.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Aleš Kratochvíl Aktivní tlumení dynamické aeroelastické odezvy ultralehké letecké konstrukce
8.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:00 Biomechanika Ing. Jan Veselý Constitutive Modeling of Human Saphenous Veins under 3D Stress State
8.1.2018 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Biomechanika Ing. Jana Hornová Clinical Biomechanics of Hip Joint
20.12.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost A1-305h (3. patro) 10:30 Technická kybernetika Ing. Cyril Oswald Provozní ekonomicko-ekologická optimalizace při regulaci biomasových kotlů
21.11.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost A1-305h (3. patro) 10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jakub Mašek Metoda magnetického abrazivního finišování rotačně symetrických ploch pro výrobu rentgenové optiky
25.9.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice místnost B1-623 (6. patro) 11:00 Biomechanika Ing. David Hromádka Pulsní tok v kardiovaskulárním systému
21.9.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
12:30 Strojírenská technologie Ing. Hana Pechová Objednací systémy - návrh metodiky. Hledisko emisí CO2 v přepravě materiálu.
21.9.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:30 Strojírenská technologie Ing. Petr Mikeš Vliv konfigurace snímacího systému na nejistotu měření CMM
19.9.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost G3-118 (Centrum technologických informací a vzdělávání) 12:00 Strojírenská technologie prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek Nové modelovací a simulační techniky pro efektivní optimalizaci technologických procesů
6.9.2017 Karlovo nám. 13, Praha 2, místnost D 104
Ústav technické matematiky
13:30 Matematické a fyzikální inženýrství Ing. Martin Slouka Numerické řešení dvourozměrného transsonického turbulentního proudění
30.6.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, místnost A2-158 (1. patro) 10:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Jan Vích Mechanismy zavěšení kol
s vysokým propružením
30.6.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:00 Strojírenská technologie Ing. Hamid Suliman Hamid Elhag Study of Degradation Process of Steel Pipelines in Sudan
23.6.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Jan Havlík Sušení biomasy pro energetické využití
16.6.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:00 Technická kybernetika Ing. Dan Pilbauer Spectral methods in vibration suppression control systems with time delays
 
Double degree with Arenberg Doctoral School of the Faculty of Engineering Science of KU Leuven
8.6.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Lukáš Jiran Semi-analytical deformation analysis of filament wound composite structures
18.4.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
14:00 Strojírenská technologie Ing. Tomáš Pilvousek Metodika zpřesňování výsledků numerických simulací hlubokého tažení využitím přístupu optické digitalizace a alternativních materiálových modelů
31.3.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Vít Beránek Hodnocení dopadů nových paliv a technologií na emise částic ze zážehových motorů
24.3.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Lukáš Dvořák Zobecnění závislostí přestupu tepla a hmoty v dvoufázovém proudění
15.3.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
14:00 Strojírenská technologie Olga Konovalova, M.Sc.Eng. Properties of Nanocomposite Coatings Based on Polymers
3.3.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Martin Miczán Experimentální výzkum vícefázového proudění ve strojírenských a energetických zařízeních
24.2.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:30 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Ondřej Berka Studie distribuce zatížení evolventního ozubení v převodových ústrojích
24.2.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:30 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Martin Dub Návrh autodiagnostické metody pro pohony kolejových vozidel
17.2.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Termomechanika a mechanika tekutin Ing. Tomáš Jelínek Vliv vstupních parametrů proudu na práci axiálního turbínového stupně
13.2.2017 Karlovo nám. 13, Praha 2, místnost D 104
Ústav technické matematiky
10:30 Matematické a fyzikální inženýrství Mgr. Viktor Šíp Numerické simulace atmosférického proudění a šíření zplodin v mikroměřítkách
30.1.2017 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
13:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Vojtěch Matyska Paralelní chod dvou pohonů v posuvech NC strojů
30.1.2017 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Josef Kekula Přídavná vysokootáčková vřetena
26.1.2017 Karlovo nám. 13, Praha 2, místnost KN:B-114
Ústav materiálového inženýrství
10:00 Materiálové inženýrství Ing. Daniela Poláchová Strukturní stabilita svarových spojů modifikovaných chromových žáropevných ocelí
25.1.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice
místnost B1-132
13:00 Strojírenská technologie Ing. Petr Zikmund Metalografické a procesní aspekty ovlivňující trvanlivost nástrojových materiálů pro lití pod tlakem
24.1.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Jiří Pakosta Návrh náhrady synchronizační spojky
24.1.2017 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
13:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. David Burian Diagnostika a přesnost chodu vřeten obráběcích strojů
23.1.2017 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Petr Svatoš Optimalizace a řízení pohybu vláknově ovládaných paralelních mechanismů
17.1.2017 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
13:30 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jan Koubek Adaptivní kompenzace nepřesnosti obráběcích strojů
17.1.2017 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
10:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Eduard Stach Nová komplexní metodika analýzy hydrostatických vedení