CZ/EN

Oznámení o obhajobách disertačních prací

Datum Místo Čas Obor Jméno Téma disertační práce
30.10.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, prostřednictvím MS Teams 10:00 Technická kybernetika Ing. Peter Mark Beneš Higher Order Neural Unit Adaptive Control and Stability Analysis for Industrial System Applications
21.10.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, posluchárna
č. 366
15:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Jiří Štefanica Predikční modely NOx pro fluidní kotle
1.10.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
14:00 Dopravní stroje a zařízení Ing. Robert Kulhánek Aerodynamické charakteristiky flexibilních křídel
17.9.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:00 Strojírenská technologie Ing. Jaroslav Kovalčík Predikce silových parametrů řezného procesu při frézování
16.9.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
12:30 Dopravní stroje a zařízení Ing. Zbyněk Syrovátka Efektivní spalování alternativních paliv v pístovém spalovacím motoru
15.9.2020 Karlovo náměstí 13, Praha 2, Ústav řízení a ekonomiky podniku, zasedací místnost KN – B234 13:00 Řízení a ekonomika podniku Ing. Jan Lhota Systém pro optimalizaci plánu engineeringových projektů
14.9.2020 Horská 3, Praha 2, místnost A-119
Ústav výrobních strojů a zařízení
13:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Štěpán Fiala Vyvažování vertikálně se pohybujících hmot pomocí rotačního hydromotoru
10.9.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Petr Denk Optimalizace jízdy silničního motorového vozidla
25.6.2020 FS ČVUT,
prostřednictvím MS Teams
13:00 Strojírenská technologie Ing. Jiří Kuchař Studium a úpravy vnitřních povrchů energetických soustav
4.6.2020 FS ČVUT,
prostřednictvím MS Teams
10:00 Technická kybernetika Ing. Zdeněk Novák Sensorless Field-Oriented Control of High-Speed Permanent Magnet Motors
28.5.2020 FS ČVUT,
prostřednictvím MS Teams
13:00 Matematické a fyzikální inženýrství Ing. David Trdlička Numerické řešení rozličných modelů elektrického výboje metodou konečných objemů
6.3.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
11:00 Konstrukční a procesní inženýrství Ing. Jakub Chmelař Využití povrchových akustických vln pro monitorování mazací vrstvy mezi valivými elementy a dráhou ložiska
27.2.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
13:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Václav Vodička Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů
29.1.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, místnost G3-118 (Centrum technologických informací a vzdělávání) 11:00 Strojírenská technologie Ing. Petr Hynek Optimalizace návrhu výrobních linek v automobilovém průmyslu
23.1.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí Ing. Zdeněk Pošvář Výpočtové modely vlastností hybridních kompozitních struktur
21.1.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
13:30 Dopravní stroje a zařízení Ing. Tomáš Sommer Analýza vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení lehké letecké konstrukce
20.1.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
10:00 Biomechanika Eren Pehlivan Developing Trabecular Structure
16.1.2020 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
14:00 Strojírenská technologie Ing. Jiří Kyncl Zvyšování životnosti nástrojů určených k lisování žárovzdorných materiálů
17.10.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, zasedací místnost Ústavu techniky prostředí
B1-819
13:00 Technika prostředí Ing. Jindřich Boháč Dynamické chování otopných ploch ve vazbě k řízení jejich tepelného výkonu
4.10.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:00 Energetické stroje a zařízení Ing. Jiří Štefanica Predikční modely NOX pro fluidní kotle
30.9.2019 Karlovo náměstí 13, Praha 2, Ústav řízení a ekonomiky podniku, zasedací místnost KN – B234 10:00 Řízení a ekonomika podniku Ing. Miroslav
Prajer
Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů
17.9.2019 Technická 4, Praha 6 Dejvice, konferenční místnost č. 17
(v přízemí budovy)
9:30 Technická kybernetika Ing. Jaroslav Bušek Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems