CZ/EN

Aktuality

Vytvořili jsme novou softwarovou aplikaci pro optimalizaci frézování

Publikováno: 29. 11. 2020

Výsledkem výzkumu našeho doktoranda z Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT), je nový funkční ověřený matematický model pro predikci aktuálních, středních a maximálních hodnot silových parametrů (řezné síly, řezného výkonu, příkonu a krouticího momentu) při frézování frézovacími hlavami pro různé strategie frézování s vlivem řezné rychlosti a pro VBD kruhového i nekruhového tvaru s tím, že u VBD nekruhového tvaru se uvažuje vliv poloměru špičky. Model je navíc zobecněn o uvažování vlivu nástrojového ortogonálního úhlu čela pro aplikování na různé nástroje.

Dále je model zobecněn uvažováním meze pevnosti v tahu u ocelí a je navíc zpřesněn o vliv opotřebení na hřbetě břitu nástroje. Na základě tohoto nového sofistikovaného matematického modelu byla vytvořena softwarová aplikace, která by měla pomoci technologům v praxi správně volit vhodné typy nástrojů, operací, strojů a rychle stanovovat hlavní parametry řezného procesu. Díky této softwarové aplikaci se může optimalizovat řezný proces například z hlediska maximální produktivity, aby byl stroj plně vytížený a lze například sledovat energetickou náročnost řezného procesu.

Jaká byla cesta k novém matematickému modelu a následně k vytvoření softwarové aplikace můžete číst zde.