CZ/EN

Aktuality

Přípravný kurz z matematiky pro přijímací zkoušky

Publikováno: 28. 01. 2020

Ústav technické matematiky ve spolupráci s vedením fakulty pořádá PŘÍPRAVNÝ KURZ Z MATEMATIKY pro přijímací zkoušky do bakalářské etapy studia na FS ČVUT v Praze.

Náplň kurzu odpovídá okruhům k přijímací zkoušce z matematiky a bude vycházet cíleně z obsahu testů u této zkoušky. Zaměří se především na ty partie středoškolské matematiky, v nichž dlouhodobě zjišťujeme opakující se kritické neznalosti vedoucí k neúspěchům u zkoušek z matematiky v bakalářském studiu.

Kurz proběhne celkem v osmi lekcích v období 16. března až 11. května 2020
(Velikonoce 13. dubna 2020 kurz odpadne) od 16.00 do 17.30 hodin v posluchárně Fakulty strojní ČVUT v Praze KN:A-214 na Karlově nám. 13  (2 patro, po schodišti ze vstupního vestibulu).


Do kurzu není třeba se hlásit předem. Zápis proběhne před zahájením kurzu dne 16. března 2020 od 15.30 hodin.

Cena kurzu je 800,- Kč. Účastníci uhradí tuto částku v hotovosti při registraci, která proběhne přímo na místě v učebně KN:A-214 před zahájením první lekce.
 
Prohlédněte si požadavky a vyzkoušejte si své znalosti z matematiky!!!
Okruhy k přijímacím zkouškám a vzorový test jsou k dispozici na webových stránkách fakulty
nebo přímo v tomto dokumentu.

V případě problémů zvažte svoji účast na přípravném kurzu, kde si doplníte chybějící znalosti potřebné pro zvládnutí přijímacích zkoušek, ale i pro zvládnutí předmětu Matematika I v 1. semestru studia.
 
Kontaktní osoby:
Za Ústav technické matematiky:
doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., Ivana.Linkeova@fs.cvut.cz
Mgr. Nikola Pajerová, Nikola.Pajerova@fs.cvut.cz

Za vedení FS ČVUT v Praze:
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc., Jan.Reznicek@fs.cvut.cz

Leták ke kurzu najdete zde.