CZ / EN

Nadšení pomáhá létat

V letectví je nadšení hodně důležité, ale bez znalostí a hledání správných cest je zbytečné. Prezentace projektových prací našich „letadlářů“ ( studentů mezifakultního studijního programu Letectví a kosmonautika) na konci tohoto semestru, byly krásnou ukázkou spojení hlubšího zájmu o studovaný obor a osobní aktivity. Ing. Robert Theiner v úvodu ocenil výsledky všech týmů především za to, že všichni pracovali usilovně a s potřebným nadšením.

První ze šesti týmů prezentovali projekt studenti z Fakulty elektrotechnické. Projekt Skywalker EVE – 2000 se zaměřil na inovaci ovládání bezpilotního letadla Skywalker. Filip Srbajovič prohlásil za všechny tvůrce, že největší význam pro ně mělo, že se naučili pracovat jako dobře fungující tým. Po projektu UAV nastoupily postupně tři pětičlenné týmy drakařů a prezentovaly výsledky návrhu konstrukce a realizace křídla, také pro bezpilotní letadlo. Výsledek práce týmu číslo 1 sice v pevnostní zkoušce nedosáhl požadovaných parametrů, ale prokázal inovativní přístup a nebojácnost při hledání naprosto nestandardní konstrukce. Tvůrci dalšího křídla, tým číslo 2, vycházeli z konvenčních postupů a dosáhli v pevnostní zkoušce neobvykle příznivých výsledků, i když za cenu mírně vyšší hmotnosti. Třetí tým drakařů se v úvodu pochlubil genderovou vyvážeností a přednesl výsledky svého snažení. Drželi se klasické ověřené konstrukce, kterou ale hmotnostně až příliš minimalizovali a tak alespoň získali příležitost analyzovat poruchu a navrhnout opravná opatření.

pracoviste/12921/projekty/12122/studenti2019/02.jpg

Jako pátý v pořadí prezentoval tým motorářů návrh pulzačního motoru. Tvarem připomínal pancéřovou pěst a funkčním principem zase první letounové bomby V-1. Sedm tvůrců se střídalo ve výkladu a přiznali i drobné neúspěchy, které je potkaly. Na videu ukázali vývoj, odstraňování nedostatků i úspěšný zážeh a krátký stabilní chod motoru. Poslední prezentace byl věnovaná kosmické technice. Devítičlenný tým demonstroval modul s brzdícím raketovým motorem pro měkké přistání. Zkoušky naznačily, že projekt bude úspěšný, jen se na něm musí ještě dál pracovat.

pracoviste/12921/projekty/12122/studenti2019/03.jpg

Zajímavé na celém prezentačním dni bylo i to, že všichni sledovali kolegy až do konce. A udělali dobře, že vydrželi. Ing. Theiner, kromě kladného hodnocení projektů, pozval všechny na závěrečné příjemné překvapení. Všichni dostali výborný dort! A kdo mohl, diskutoval dál. V té bezvadné partě studentů a kantorů se mi to zdálo samozřejmé.

pracoviste/12921/projekty/12122/studenti2019/04.jpg

pracoviste/12921/projekty/12122/studenti2019/01.jpg

Tyto projekty však nezůstávají mrtvé a díky dalšímu úsilí pracovníků Ústavu letadlové techniky mohly být představeny široké veřejnosti v rámci Muzejní noci, která proběhla 8. června 2019 a Fakulta strojní měla svoji expozici v Národním technickém muzeu. Ve zkušebním standu mohli návštěvníci, na instalovaném křídle doplněném senzory, provést zkoušku pevnosti sami – samozřejmě s omezením, aby nedošlo k trvalé deformaci křídla.

Další vystavené projekty studentů Ústavu letadlové techniky budily také zaslouženou pozornost. Patřil mezi ně model přistávacího modulu pro měkké přistání a také model pulzačního motoru, včetně video prezentací, které ukazovaly jejich činnost. Těšíme se, že i nadále budou studenti v podobných projektech pokračovat a prezentovat tak tvůrčího ducha, který sídlí na naší fakultě.

pracoviste/12921/projekty/12122/studenti2019/05.jpg