CZ / EN

Aktuality

Nová metoda měření emisí

Publikováno: 10. 08. 2018

Dřívější dílčí výzkumy Ústředního automotoklubu potvrdily podezření, že na znečištění vzduchu se výrazně podílí provoz automobilů s odstraněným filtrem pevných částic. Na tato zjištění navázalo přesné měření množství zplodin v pražském automobilovém provozu. Výsledkem je společná studie ÚAMK a Centra udržitelné mobility J. Božka z Fakulty strojní ČVUT v Praze.

 „Ve studii byla použita naše vlastní a ve světě dosud ojedinělá metoda vzorkování vzduchu v malé vzdálenosti nad vozovkou na jejím okraji. Tento vzorek byl převeden do měřící aparatury a analyzován citlivými přístroji s rychlou odezvou,“ popsal unikátnost projektu docent Michal Vojtíšek.

Měření probíhalo na podzim roku 2017 na třech lokalitách: prvním místem byl výjezd z tunelového komplexu Blanka a Povltavské ulice na most Barikádníků ve směru na Prosek, dále si technici s přístroji stoupli před radnici Prahy 7 na výjezd z nábřeží Kpt. Jaroše na Hlávkův most ve směru k Muzeu a naposledy tým měřil autobusy u točny na Nádraží Veleslavín. Cílem bylo mimo jiné zjistit, kolik procent aut znečišťuje metropoli nadměrnými emisemi. Vědci a technici změřili v terénu emise u 22 405 vozidel. 65 procent z nich bylo naftových, 34 procent benzinových a zbylé procento jezdilo na alternativní paliva. Z pohledu typu vozidla byla skladba z 85 procent osobní auta, 13 procent lehká nákladní vozidla kategorie N1, jedno procento těžkých nákladních vozidel a méně než procento autobusů a motocyklů. Výsledek měření potvrdil nejhorší očekávání - po Praze jezdí pouze 33 procent aut vybavených DPF filtrem (filtr pevných částic) přímo z výroby a téměř desetina aut, které měly být vybaveny filtrem pevných částic již od výroby, jezdí bez něj. A je nutné si uvědomit, že v Praze jezdí vyšší procento moderních aut, takže průměrné republikové výsledky  budou mnohem horší.

Téměř u všech automobilů platí, že emise částic závisí na kvalitě konstrukce, seřízení a údržbě vozidla. Nejen v Česku jezdí vozidla v žalostném technickém stavu, ale co hůř, s vytlučeným nebo provrtaným filtrem pevných částic. Tato auta pak silně poškozují zdraví obyvatel měst, protože lidské tělo neumí ultra jemné emisní částice odfiltrovat.

Podle docenta Vojtíška se zkušební akce uskutečnila již ve spolupráci s ministerstvem dopravy a Policií ČR byla úspěšná. Na automobily škůdce se v budoucnu zaměří také Magistrát hl. města Prahy. Radní pro životní prostředí Jana Plamínková předpokládá, že Policie ČR by mohla metodiku měření použít. „Technickému stavu vozidel je třeba věnovat zvýšenou pozornost. S praktiky beztrestným provozováním vozidel s nadměrnými emisemi je třeba skoncovat. Bude nutné zaměřit silniční kontroly i na technický stav vozidel a emisní parametry,“ uvedla.

Největší kus práce na měření a zpracování dat odvedl doktorand ing. Jan Skácel, který se dopadem nových technologií na výfukové emise zabývá v doktorském studiu na Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel. Emisní data z doplňujícího měření autobusů vyjíždějících z terminálu ve Veleslavíně zpracoval v rámci diplomové práce student téhož ústavu Yuvanesh Suresh.
 
Zdroj:

Zprávy z médií: