CZ / EN

Aktuality

Slavnostní vědecká rada rámci 160. výročí fakulty

Publikováno: 22. 05. 2024

Slavnostními fanfárami byly 16. května 2024 v Betlémské kapli zahájeny oslavy 160. výročí počátku výuky strojírenství na ČVUT v Praze. Po nástupu děkanů, proděkanů, promotora, spectabilis a Jeho Magnificience univerzity ČVUT v Praze, zazněla státní hymna.

Netradiční zasedání vědecké rady Fakulty strojní u příležitosti 160. výročí zahájení výuky strojních inženýrů zahájil děkan, doc. M. Španiel. Poté dostala slovo prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT. Ocenila tradici i schopnost fakulty reagovat na aktuální trendy vědy a přizpůsobovat výuku novým poznatkům. Připomněla nutnost internacionalizace škol a popřála fakultě jen to nejlepší. Rektor ČVUT v Praze, doc. V. Petráček, pak připomenul mimořádně dlouhou tradici fakulty a špičkové výsledky, kterých vědci na fakultě po celou historii dosahují. Ocenil nejnovější výsledky, zejména ve spolupráci s průmyslovými partnery v tuzemsku i v zahraničí. Na závěr poděkoval vědcům i pedagogům za dosavadní práci a vyjádřil přesvědčení, že i ve 21. století bude Fakulta strojní formovat trendy moderního strojírenství.

Dalším řečníkem byl emeritní děkan, profesor P. Zuna. Prohlásil, že je mu ctí pronést na slavnostním zasedání vědecké rady své poznámky ve vztahu mezi historií a současností. Prohlásil, že 160 let je sice krátká doba, ale z pohledu dějin techniky doba neobyčejně významná. Moderní strojírenství prošlo radikálními změnami, je nositelem pokroku a jeho výsledky se dotýkají téměř všech oborů společnosti. Připomněl snahy některých aktivistů i politiků prohlašovat techniku za škůdce životního prostředí. Ovlivňují tím mladou generaci, což snižuje jejich zájem o studium technických oborů. Je proto na technicích a učitelích základních a středních škol, aby dokázali mladou generaci pro techniku nadchnout. „Cílem vysokoškolského vzdělání je výchova špičkových odborníků a současně zodpovědných osobností se samostatným uvažováním“. V závěru vyjádři přesvědčení v duchu Faulghumových povídek o potřebě konkrétních činů.

Následoval zajímavý projev děkana Fakulty strojní, doc. M. Španiela. Připomněl základní historické milníky fakulty v kontextu se změnami ve vědě, technice a ve společnosti. Uváděl je přirovnáním významných událostí ke generacím absolventů, od roku 1707 až po současnost. Uvedl, že v poslední dekádě čelíme novým a složitým výzvám. Výročí je pro nás nejen oslavou, ale také závazkem, abychom je společně s osmou generací absolventů vyřešili co nejlépe. V závěru poděkoval všem emeritním děkanům a pedagogům za jejich práci a výsledky na poli vědy.

Po ouvertuře z Vodní hudby od G. F. Händela předal rektor ČVUT a děkan Fakulty strojní medaile 28 osobnostem za významnou pedagogickou, vědeckou a organizační činnost. Návrhy podal děkan fakulty po schválení vědeckou radou fakulty a medaile uděluje rektor po schválení vědeckou radou univerzity.

Ocenění převzali tyto pamětní medaile: Zlaté medaile ČVUT v Praze I. stupně, Felberovu medaili I. stupně a II. stupně, Medaile profesora Hýbla, Medaile profesora Hasy, Medaile profesora Spály, Medaile profesora Zvoníčka a Pamětní medaile Fakulty stojní ČVUT v Praze.

Oceněny byly tyto osobnosti: Ing. Jiří Zápotocký; prof. Ing. Josef Zicha, CSc.; prof. Ing. Václav Brož, CSc.; prof. Dr. Joannes Hensen; prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.; Ing. Jan Vlček; Ing. Jaromír Lang; doc. Ing. Tomáš Herink; prof. Ing. František  Freiberg, CSc.; prof. Dr. Ing. František Holešovský; prof. Ing. Jan Mádl, CSc.; Ing. Jiří Plešek, CSc.; prof. Ing. Milan Růžička, CSc.; Ing. Ondřej Uher, Ph.D.; Dagmar Herring; Ing. Jan Rýdl; Michael Taiariolov; prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.; Ing. Martin Hrdlička, Ph.D. MBA; Ing. Zdeněk Kaiser, CSc.; Ing. Jiří Kyncl; Ing. Jan Lukačevič; Dr. Thomas Morel; Mgr. Michal Oborný; prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.; prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc.; Matyáš Šanda a doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. Pan profesor Šulc převzal současně s medailí i jmenovací dekret emeritního profesora ČVUT.


Celou fotogalerii ze slavnostního zasedání vědecké rady najdete ZDE.

 

Oslava výročí pokračovala ten samý den v 19.30 hodin v Betlémské kapli koncertem. Sopranistku Markétu Fassati doprovázel komorní orchestr Fassati Ensemble a posluchači nešetřili dlouhým potleskem, jako poděkováním za příjemný zážitek. Pořádáním koncertu strojní inženýři potvrdili, že vědě a umění se tvorbě nejlépe daří v symbióze.

Ale koncertem oslavy 160. výročí výuky strojních inženýrů neskončily. Následující den pokračovaly odbornou konferencí „Strojírenské vzdělávání pro průmysl ČR“.

 

Celou fotogalerii ze slavnostního koncertu najdete ZDE.

 

FOTO: ČVUT v Praze

Fotogalerie