CZ / EN

Aktuality

Objekt FirstLife v soutěži Solar Decathlon byl ve Wuppertalu úspěšně dokončen

Publikováno: 10. 06. 2022

Studentský tým FIRSTLIFE ČVUT po dvou týdnech velmi intenzivní práce v pátek 3. 6. 2022 ve 13:00 úspěšně předal pořadatelům mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe 21/22 ve Wuppertalu, v Severním Porýní – Vestfálsku svůj soutěžní objekt.

Tím byla splněna podmínka pro plnou účast v dalších kolech soutěže. V dalších dnech byly dokončené domy podrobeny měření vzduchotěsnosti a proveden dynamický vytápěcí test, ke kterému studentské týmy předloží svůj paralelní simulační výpočet.

Součástí týmu FIRSTlife ČVUT, studentské soutěže v udržitelné výstavbě Solar Decathlon, jsou také studenti Fakulty strojní. Bakaláři Jan Pitra, Libor Šlefr, Marek Konečný a doktorandka Ing. Erika Langerová z Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze, kteří řeší právě návrh zdroje tepla, vytápění a přípravu teplé vody. Naši studenti jsou součástí skupiny technických služeb budovy, která se stará o návrh a instalaci vytápění, větrání, teplé vody, kanalizace, čištění odpadních vod a hospodaření s dešťovou vodou.

Soutěžní objekt je funkční ukázkou možného řešení nástaveb na budovách studentských kolejí s tím, že jako příklad byly použity koleje Na Větrníku v Praze 6. Tým pracuje pod vedením pedagogů z Fakulty stavební za technické podpory Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB ČVUT).

Slavnostní zahájení výstavy, kde se představí všech 16 soutěžních objektů, proběhne 10. 6. 2022 za účasti politické reprezentace, zástupců zúčastněných univerzit a zástupců partnerů. Výstava doplněná o odborné akce potrvá s několika přestávkami do 26. 6. 2022. Od 13. 6. 2022 budou probíhat jednotlivé soutěžní disciplíny s postupným vyhlašováním výsledků a ve vybraných dnech také komentované prohlídky soutěžních objektů. Celkové pořadí bude slavnostně vyhlášeno 24. 6. 2022. Celá akce skončí v neděli 26. 6. 2022 vyhlášením ceny veřejnosti.

Polovina domů bude poté rozebrána a odvezena. Druhá polovina, ke které patří i český projekt, zůstává natrvalo na místě a stává se tak součástí tzv. LivingLab. Bergische Universität Wuppertal v týmu vedeném prof. Karstenem Vossem zde bude koordinovat společné výzkumné projekty.

Soutěži a výstavě je věnována značná pozornost. Naši studenti poskytli rozhovor pro televizi WDR, 4. 6. byla ve Westdeutsche Zeitung akci věnována samostatná příloha s představením jednotlivých projektů a programem pro veřejnost. Další mediální výstupy jsou v přípravě.

Podrobnější informace na http://firstlife.cz/cs/domov/

Fotogalerie