CZ / EN

Aktuality

S.A.W.E.R. – řada patentů a světový úspěch na EXPO 2020

Publikováno: 04. 04. 2022

Posledním březnovým dnem v Dubaji skončila světová výstava EXPO 2020, na které čeští vědci získávali obdiv za zařízení S.A.W.E.R. Systém S.A.W.E.R. překonal i nejoptimistější odhady. Každý den získá ze suchého pouštního vzduchu kolem 1 000 litrů vody, která se po mineralizaci mění na vodu pitnou. Kontejnerové zařízení je naprosto autonomní, zdrojem energie jsou fotovoltaticko-tepelné solární kolektory a systém dotvářejí prostředky akumulace elektřiny, tepla a chladu. Zařízení S.A.W.E.R. navíc doplňuje originální Biofaktor Botanického ústavu AV ČR s postupy pro kultivaci písečné zeminy, zavlažování a výživu užitkových rostlin v poušti.

S.A.W.E.R. je dílem vědců z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Úloha vědců Fakulty strojní spočívala zejména v návrhu a vývoji zařízení pro úpravu vzduchu, od matematického modelování po experimenty v laboratoři a dolaďování prototypu při loňském pouštním provozu ve Spojených arabských emirátech. Zařízení pracuje na principu adsorbce a desorpce vzdušné vlhkosti. Hlavní součástí je sorpční jednotka s desikačním výměníkem, který umožňuje odvlhčit i vzduch s nízkým obsahem vodní páry, běžně se vyskytujícím v pouštních podmínkách. Jednotka nasává venkovní vzduch, odvlhčí jej a odvlhčený odvádí do okolního prostředí. Potom se podstatně menší proud vzduchu ohřívá na vysokou teplotu, desikantu odebere naakumulovanou vlhkost, čímž se výrazně navlhčí. Na vestavěném chladiči v jednotce pak vysoká vlhkost ze vzduchu vykondenzuje jako kapalná voda. Tímto způsobem je možné získat vodu i v pouštních podmínkách s relativní vlhkostí 20%, ve kterých běžné kondenzační chladiče žádnou vodu neprodukují. S.A.W.E.R. tak zajistí oproti kondenzačním zařízením 8x vyšší produkci vody!

Technologie SAWER byla dominantou českého pavilonu na Světové výstavě v Dubaji. Kromě velkého zájmu návštěvníků se těšila také zájmu odborníků a armádních specialistů. Časopis Exhibitor vzhlásil, v soutěži World Expo Award, systém S.A.W.E.R. za druhou nejlepší použitou technologii ze 192 zahraničních expozic! 

Další ocenění získala technologie SAWER před koncem světové výstavy. Vládní organizace S.A.R., Centrum pro inovace, působící pod záštitou dubajského premiéra a viceprezidenta  šajcha Muhammada bin Rašída Maktúma, předala tvůrcům ocenění UAE Innovates Award za nejlepší inovaci. Technologie SAWER se tak prosadila mezi téměř pěti sty finalisty soutěže. U příležitosti ocenění světového významu prohlásil rektor ČVUT, V. Petráček: „Jedná se o inovaci, která bez nadsázky může pomoci lidem z celého světa. Tento neobyčejný mezinárodní úspěch kolegům nesmírně přeji a děkuji jim za šíření dobrého jména ČVUT, jmenovitě pak docentu Tomáši Matuškovi.“   

Zájem o S.A.W.E.R. světovou výstavou nekončí. Je o něj velký zájem ze všech zemí, které mají pitné vody nedostatek. Zařízení zůstane v Dubaji i po skončení světové výstavy jako významná součást českého obchodního pavilonu. Bude fungovat jako ukázka unikátní technologie s možností jednat o obchodní spolupráci. Druhý prototyp S.A.W.E.R. zprovoznili čeští vědci na dubajské univerzitě, v prestižním Rochesterově technologickém institutu. V příštích měsících tam bude tým našich odborníků s vědci a studenty zkoumat vlastnosti a možnosti toho unikátního systému.

Vznik českého vynálezu S.A.W.E.R., který má při téměř nulových nákladech zajistit i na nejsušších místech planety pitnou vodu popisuje filmový dokument „Budiž voda!“. Zachycuje dvouletý vývoj událostí od prvního, zdánlivě bláznivého nápadu, až po úspěšnou účast na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Dokument České televize, je poctou sedmi vědcům z ČVUT, kteří s osobním zaujetím realizují užitečné nápady pro příjemnější život lidí. Nečekají potlesk na mediální scéně a pokračují na vývoji mobilních zařízení. Zkoušejí přenosnou variantu „Magda“ a pracují na vývoji ještě menšího prototypu s názvem „Polní láhev“, schopného vyrobit 2,5 litru vody denně.

Fotogalerie