CZ / EN

Aktuality

FIRSTlife jde do finiše. Přidejte se k úspěšným!

Publikováno: 06. 01. 2022

Součástí týmu FIRSTlife ČVUT, studentské soutěže v udržitelné výstavbě Solar Decathlon, jsou také studenti Fakulty strojní. Bakaláři Jan Pitra, Libor Šlefr, Marek Konečný a doktorandka Ing. Erika Langerová.
 
Eriko, co bylo cílem soutěžení?

Cílem letošního ročníku Solar Decathlonu je návrh, stavba a třítýdenní demonstrační provoz energeticky udržitelného domu. Tématem letošního ročníku je návrh renovací a nástaveb pro zvýšení kapacity a kvality městského bydlení. Náš tým FIRSTlife ČVUT řeší nástavbu na studentské koleje Větrník. Soutěž spočívá v návrhu dokumentace celé nástavby, ze které se následně vyjme demonstrační výsek, který se v měřítku 1:1 postaví a tři týdny se provozuje na soutěži v Německu. Jedná se o kompletně vybavenou a plně funkční demonstrační jednotku. V provozu jsou všechny spotřebiče i technická zařízení jako větrání, kanalizace nebo příprava teplé vody. Součástí soutěžních týdnů jsou například měřené disciplíny spotřeby energie nebo její produkce z fotovoltaických panelů. Demonstrační jednotka se hodnotí také z pohledu architektonického a stavebního řešení, kladně je hodnocena například cirkularita návrhu, kde se klade důraz na použití materiálů s obsahem recyklátu, dále se boduje adaptabilita modulárního řešení projektu a je aplikovatelnost na jiné typologicky obdobné budovy. Soutěžních disciplín je celkem 10 a soutěžíme proti mezinárodním týmům z celého světa.

Základní projekt soutěže řešil univerzální nástavbu kolejí pro 21. století. Není to úkol spíše pro architekty a stavbaře?

Soutěž je primárně zaměřená na architekturu a stavební část. Nicméně cílem soutěže je komplexní návrh energeticky a uživatelsky efektivního bydlení, jehož nedílnou součástí jsou i energetické systémy budov. Technická zařízení jako je systém vytápění nebo větrání se zásadním způsobem promítají do výsledné energetické bilance a je nezbytné je řešit stejně detailně jako architekturu a stavební část. V týmu technických zařízení budov jsme pracovali s kolegou Horákem, kolegyní Svobodovou a kolegyní Šilerovou Křížovou z Fakulty stavební, kolegou Starým z Fakulty elektrotechnické a kolegy Konečným, Pitrem a Šlefrem z fakulty strojní.

Jaký studijní program na Fakultě strojní studujete a co Vás přivedlo k účasti na soutěži?

Jsem v doktorském studijním programu na Ústavu techniky prostředí. Na soutěž jsem se přihlásila, protože mě zaujala možnost prakticky si vyzkoušet koordinace jednotlivých profesí mezi sebou. Také mě zajímal návrh z pohledu stavební části a možnosti řešení prefabrikace celého domu před převozem do Německa.

Jaké úkoly jste při soutěži řešila?

V projektu jsem řešila návrh zdroje tepla a profese vytápění a přípravy teplé vody. Na profesi vytápění jsme spolupracovali s kolegy Konečným, Pitrem a Šlefrem. Do demonstrační jednotky je navrženo invertorové tepelné čerpadlo vzduch-voda a podlahové vytápění. Regulaci celého systému zajišťuje inteligentní regulátor s funkcí řízení spotřeby elektrické energie z fotovoltaických panelů. Pro akumulaci přebytků je primárně využívána 2,5 kWh baterie, v případě vyšších přebytků se počítá s možností akumulace do zásobníku teplé vody prostřednictvím tepelného čerpadla s elektricky poháněným kompresorem. Kořenovou čistírnu řešil kolega Horák z Fakulty stavební.

Budete se osobně podílet na demonstrační stavbě v Centru energeticky efektivních budov ČVUT anebo až na soutěžní stavbě v německém Wuppertalu?

Na stavbě se budu podílet pouze omezeně v rámci časových možností. V současné době jsem na plný úvazek zaměstnaná a v kombinaci s doktorátem už mi moc volného času nezbývá. Kromě finalizace dokumentace budu řešit především dodání tepelného čerpadla od nás z firmy na UCEEB a zajištění školení pro montáž hydrauliky, elektra a komunikace.

Co by vašemu týmu mohlo pomoci s dokončením projektu?

Na předfabrikaci v ČR a na stavbu v Německu, stejně tak jako na podporu z hlediska finalizace dokumentace stále sháníme nové kolegy. Takže pokud by měl kdokoliv ze studentů zájem podílet se na dokončování projektu, budeme moc rádi. Mohou se ozvat na můj email: erika.langerova@fs.cvut.cz. Bude nás také těšit, když nás budou kolegové sledovat na facebooku: FIRSTLIFE ČVUT a instagramu @firstlife_ctu.

Zprávy z médií:

Fotogalerie