CZ / EN

Aktuality

Náš student získal ocenění České agentury pro standardizaci

Publikováno: 22. 10. 2021

U příležitosti oslav Světového dne technické normalizace a předávání Cen Vladimíra Lista byla také oceněna mimořádná bakalářská práce našeho studenta Josefa Steklého, Čestným uznáním Vladimíra Lista 2021, které uděluje Česká agentura pro standardizaci. Přečtěte si, co stálo za jeho úspěchem.

Jaký program a případnou specializaci studujete?
Práci jsem napsal na programu a aktuálně pokračuji v navazujícím magisterském studiu, v programu Výrobní inženýrství. To jsem si vybral proto, abych mohl pokračovat v práci na podobných tématech.

Co je obsahem závěrečné práce?
Tématem bakalářské práce je stručné shrnutí normativních požadavků ČSN EN ISO 10 360 vztahujících se na laser trackery, analýzu stávajícího kalibračního postupu a návrh nového kalibračního postupu. Nový kalibrační postup by měl zajistit větší možnost automatizace kalibrace, více korespondovat s normativními požadavky a usnadnit i urychlit celý proces kalibrace měřicího zařízení. Práce je vztažena na společnost ŠKODA AUTO a.s. a její robotická měrová stanoviště a kalibrační artefakty. Cílem práce je návrh kalibračního postupu, který bude možné použít na více typů robotizovaných pracovišť díky využití stejného principu funkce jednotlivých součástí.
 
Jak moc byla práce samostatným dílem nebo kdo Vám na FS pomáhal?
Práce byla mým dílem. Nicméně jsem ji zpracovával ve spolupráci se Škoda Auto a.s. na oddělení GQM-2, což je Materiálová technika a speciální měření, a bez podpory tohoto oddělení, přístupu k technickým normám, robotizovaným měrovým střediskům a především  díky cenným radám a podpora mého vedoucího bakalářské práce, Ing. Jana Urbana z  Ústavu Technologie obrábění, projektování a metrologie, Fakulty strojní ČVUT v Praze, by to určitě nedopadlo tak dobře.

Jak a proč jste si téma vybral?
Téma jsem si vybral právě po rozhovoru s panem Urbanem. Líbil se mi výhled toho, že moje práce nebude „do šuplíku“, ale přinese skutečný užitek, časovou i finanční úsporu, zvýšení automatizace a další přínosy. Také se mi líbila možnost na tuto práci navázat ve své zamýšlené diplomové práci, se kterou už pomalu začínám.

V čem je práce mimořádná v rámci ostatních prací na Fakultě strojní?
Nevím, jestli je moje práce něčím mimořádná. Ale jestli bych měl rozhodnout, co bylo důležité pro mě, tak opravdu reálné spojení s průmyslem a výsledný přínos v mnoha ohledech, který je pro firmy aktuálně důležitý, jako je čas, peníze, automatizace, flexibilita, samostatnost, snížení zátěže obsluhy. Takže jsem měl pocit, že opravdu nebudu pro firmu jen zátěží.

Je možné využít závěry v teorii nebo v průmyslové praxi?
Ano je. Jen ve Škoda Auto jsou desítky těchto měřicích zařízení ve více závodech v ČR, které se touto metodou budou kalibrovat.

Uvažujete, že se stejnému nebo podobnému tématu budete věnovat v dalším studiu nebo v pracovní kariéře?
Ano, navazuji na svou bakalářku ve své diplomové práci. A pokud bude zájem ze strany škodovky, rád bych zůstal u nás na GQM-2 i po škole a věnoval se podobným tématům i v budoucnu.

Je možné, že byste vyrazil do světa třeba s Erasmem a pokračoval v „bádání“ na nějaké zahraniční univerzitě?
Erasmus v plánu nemám, ale zahraničním výjezdům se rozhodně nebráním. Spíše bych se rád zapojil do zahraničních projektů pracovně nejen jako student. Takže pokud by byl např. zájem ze strany zbytku koncernu zavádět tento kalibrační postup a Škoda Auto by jej chtěla sdílet, vyjel bych velice rád. Celkově vidím svoji možnost vycestovat „za poznáním“ právě ve spojení se škodovkou, kde mě již zapojili i do mezinárodního projektu ve spolupráci s Českým metrologickým institutem.

Myslíte, že témata o spolupráci s průmyslem jsou zajímavější a užitečnější než jiná? 
Nenapadá mě jediný důvod, proč volit obecná a teoretická témata. Mohu vážně všem doporučit, aby napsali závěrečnou práci ve spolupráci s průmyslem. Člověk přitom nabere mnoho zkušeností, potká odborníky z praxe, získá kontakty, vydělá nějakou tu korunu a hlavně dostane možnost vytvořit něco, co bude opravdu používáno a přinese užitek ostatním.

 

Fotogalerie