CZ/EN

Aktuality

Proběhl 51. ročník mezinárodní vědecké konference KOKA 2020

Publikováno: 18. 09. 2020

Ve dnech 9.-10. září 2020 se pod záštitou Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Fakulty strojní ČVUT v Praze konal 51. ročník mezinárodní vědecké konference českých a slovenských univerzit a institucí KOKA 2020, zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů.
 
Tato konference má velmi dlouhou tradici. V roce 1968 se v Brně konalo první sympozium na téma „Otázky tvoření a spalování směsi u naftových motorů“ a v následujícím roce na toto sympozium navázal první ročník konference pracovníků z motorářských kateder československých vysokých škol. Od roku 1999 se používá zkrácený název KOKA. Konference se kromě roku 1981 konala každoročně, jednotlivé katedry se v organizaci střídají. Letos se pořadatelství konference vrátilo po osmi letech na ČVUT v Praze.

Letošní 51. ročník byl oproti minulým ročníkům doprovázen také on-line streamovaným přenosem, aby se mohli alespoň virtuálně účastnit lidé, kteří nemohli přicestovat. „On-line“ přednesli své příspěvky i někteří přednášející. Mezi účastníky byli pracovníci z českých i slovenských univerzit a dalších vědeckých institucí a pracovišť. Byly zastoupeny tyto organizace: České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita v Liberci, Eaton European Innovation Center, Univerzita obrany v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze, ŠKODA AUTO a.s., Slovenská technická univerzita v Bratislave, TÜV SÜD Czech s.r.o. a Mendelova univerzita v Brně.

Hlavními tématy příspěvků byly: výzkum procesu spalování, reálné termodynamické cykly, procesy výměny náplně válců, přeplňování spalovacích motorů, dynamika, vibrace, hluk, alternativní paliva, hybridní pohony, snižování spotřeby paliva, snižování emisí, konstrukce motorových vozidel a také palivové články a elektrická vozidla. 

Konference se konala ve dvou dnech. Ve středu 9. září byla zahájena úvodním slovem prof. Ing. Jana Macka, DrSc. z ČVUT v Praze, den zakončil svým příspěvkem Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., MBA ze ŠKODA AUTO a.s. na téma Mobility and Powertrains in context. Následovala exkurze do historické čistírny odpadních vod v Bubenči a společenský večer. Druhý den byl zahájen on-line příspěvky ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě a zakončen dalším on-line příspěvkem prof. Michala Vojtíška, M.S., Ph.D. z ČVUT v Praze.

K příležitosti konání konference byly vydány dvě knižní publikace. Tou první je Sborník příspěvků konference KOKA 2020. Druhou publikací je knížka Výuka oboru spalovací motory a vozidla na pražské technice, jejímž autorem je Ing. Branko Remek, CSc.

Další ročník konference KOKA se bude konat opět za rok, tentokrát pod záštitou České zemědělské univerzity v Praze.