CZ / EN

Aktuality

Kompozitový vzduchovod pro cvičný proudový letoun Aero L-39NG

Publikováno: 19. 02. 2020

V rámci řešení problematiky Výzkumného centra pokročilých leteckých konstrukcí je vyvíjen nový kompozitní vzduchovod proudového motoru.

Společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v Praze, VZLÚ a.s., Honeywell, spol. s r.o. a VUT v Brně vyvinula kompozitní vzduchovod, který je klíčovou částí nového letounu L-39NG. Konstrukce vzduchovodu je v provozu vystavena zatížení různé povahy, jako například namáhání vzniklá vlivem tlakových podmínek způsobených běžícím motorem, či účinky nárazu nasátých krup či ptáků. Jednou ze zkoušek, které mají ověřit namáhání kompozitního vzduchovodu akustickým zatížením je pozemní motorová zkouška, na jejímž provedení se podílel Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (odbor pružnosti a pevnosti) a Ústav letadlové techniky. Získaná data jsou použita pro ladění numerického modelu, pro ověření a další vývoj konstrukce.

Další informace najdete v tomto letáku.

Testování kompozitového vzduchovodu pro cvičný proudový letoun

Fotogalerie