CZ/EN

Aktuality

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu

Publikováno: 13. 02. 2020

Názory odborníků, laiků i politiků na přechod k elektromobilitě se významně liší. Měsíčník MM Průmyslové Spektrum začíná od únorového čísla publikovat 10dílný seriál „Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu“.

Podílet se na něm bude prof. J. Macek a Ing. J. Morkus z Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Fakulty strojní ČVUT v Praze a další odborníci. Jednotlivé příspěvky přinesou různé pohledy na hromadné zavádění elektromobilů, jeho předpoklady a možné technologické, ekonomické ekologické i politické dopady pro Českou republiku.

Odkazy na příspěvky budeme postupně zveřejňovat. 1. díl najdete zde.