CZ/EN

Aktuality

RecoDactylus není živý, přesto je pro mnohé postrachem

Publikováno: 10. 01. 2020

Ústav strojírenské technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze od roku 2017 spolupracuje s Kriminalistickým ústavem a firmou TechTest, s. r. o., na vývoji moderního optoelektronického systému pro detekci daktyloskopických stop - RecoDactylus.

Principem funkce přístroje RecoDactylus je využití elektromagnetického záření o různých vlnových délkách ve viditelném a UV spektru záření za účelem vyvolání fluorescence mastných látek obsažených v potně-tukových substancích a jejich zachycení na světlo citlivým senzorem.
Více o tomto přístroji přináší článek v Technickém týdeníku a také informace na stránkách naší fakulty.

A jak vlastně vznikl název RecoDactylus? Vysvětlení je velmi snadné. Název zařízení je zkratkou anglických slov recognize (rozpoznat) a dactyloscopy (daktyloskopie). Výsledný název poté evokuje skutečného predátora, kterého by se pachatelé opravdu měli obávat…

Fotogalerie